ไทยส่งออกหมูไปไหน

เศรษฐกิจ
7 ม.ค. 65
15:41
4,900
Logo Thai PBS
ไทยส่งออกหมูไปไหน
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
สำรวจข้อมูลการส่งออกจำนวนหมูและเนื้อหมูแปรรูปว่าส่งออกไปประเทศไหนบ้าง หลังจากเกิดปัญหาราคาหมูแพงข้ามปี ส่งผลกระทบไปถึงผู้บริโภคและผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูป ล่าสุด มีการออกประกาศห้ามส่งออกหมูไปต่างประเทศ 3 เดือน

วันนี้ (7 ม.ค.2565) ปัญหาราคาหมูแพง ส่งผลกระทบกับประชาชนทุกกลุ่ม ไล่มาตั้งแต่การบริโภคภายในครัวเรือน ตลอดจนผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูปจากเนื้อหมู ล่าสุด มีการเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่ 1 พ.ศ.2565 ห้ามส่งออกสุกรมีชีวิตไปต่างประเทศ 3 เดือน และให้ผู้เลี้ยง ผู้จำหน่าย ผู้ส่งออกที่ครอบครองสุกรมีชีวิตปริมาณตั้งแต่ 500 ตัวขึ้นไป แจ้งปริมาณ ราคา สถานที่เก็บ หลังไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ

จากข้อมูลของกรมปศุสัตว์ ระบุว่าราคาขายปลีกเนื้อแดง ณ วันที่ 30 ธ.ค.2564 อยู่ที่กิโลกรัมละ 160-180 บาท ขณะที่เขียงเล็ก อยู่ที่กิโลกรัมละ 180-200 บาท ส่วนวันที่ 4 ม.ค.2565 ราคาขายปลีกปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่กิโลกรัมละ 180-200 บาท ขณะที่เขียงเล็ก อยู่ที่กิโลกรัมละ 190-220 บาท

 

ข้อมูลการผลิตและส่งออกสุกร ประจำปี 2564 พบว่ามีจำนวนสุกร อยู่ที่ 19.27 ล้านตัว ซึ่งแบ่งเป็นการบริโภคภายในประเทศ 17.99 ล้านตัว และส่งออกไปต่างประเทศเพียง 1.28 ล้านตัว ส่วนผลการพยากรณ์จำนวนสุกรของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (Pig Board) ในปี 2565 จะอยู่ที่ 12.98 ล้านตัว ซึ่งแบ่งเป็นการบริโภคภายในประเทศ 11.98 ล้านตัว และส่งออกไปต่างประเทศ 1 ล้านตัว

จากข้อมูลจำนวนสุกร ระหว่างปี 2562-2563 พบว่ามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2562 อยู่ที่ 22.53 ล้านตัว ซึ่งแบ่งเป็นการบริโภคภายในประเทศ 21.55 ล้านตัว และส่งออกไปต่างประเทศ 0.98 ล้านตัว ส่วนในปี 2563 จำนวนสุกรอยู่ที่ 22.05 ล้านตัว ซึ่งแบ่งเป็นการบริโภคภายในประเทศ 19.23 ล้านตัว และส่งออกไปต่างประเทศ 2.82 ล้านตัว

 

ส่วนการส่งออกสุกรขุนและเนื้อสุกร พบว่าในปี 2562 ส่งออกสุกรขุน 697,445 ตัว ปี 2563 ส่งออก 2,323,249 ตัว และปี 2564 ส่งออก 978,720 ตัว ซึ่งมีส่วนต่างจากปีก่อนหน้า -1,344,507 ตัว ส่วนเนื้่อสุกร ส่งออกในปี 2562 รวม 21,405 ตัน ปี 2563 ส่งออก 37,780 ตัน และในปี 2564 ส่งออก 23,000 ตัน ซึ่งมีส่วนต่างจากปีก่อนหน้า -14,780 ตัน

อย่างไรก็ตาม หากจำแนกประเภทเนื้อสุกร แยกออกเป็นเนื้อสุกรแช่เย็นแช่แข็ง ปี 2562 รวม 11,384.20 ตัน ส่งออกไปฮ่องกง 6,247.34 ตัน ลาว 3,879.74 ตัน เมียนมา 484.65 ตัน ประเทศอื่นๆ รวม 772.47 ตัน, ปี 2563 รวม 29,047.68 ตัน ส่งออกไปฮ่องกง 25,722.57 ตัน ลาว 2,248 ตัน เมียนมา 644.40 ตัน ประเทศอื่นๆ รวม 432.71 ตัน และในปี 2564 รวม 16,256.90 ตัน ส่งออกไปฮ่องกง 13,760.16 ตัน ลาว 1,181.49 ตัน เมียนมา 998.93 ตัน ประเทศอื่นๆ รวม 316.32 ตัน

 

ขณะที่เนื้อสุกรแปรรูป ปี 2562 รวม 10,020.80 ตัน ส่งออกไปญี่ปุ่นมากที่สุด 9,752.04 ตัน ฮ่องกง 188.05 ตัน สิงคโปร์ 68.69 ตัน ประเทศอื่นๆ รวม 12.02 ตัน, ปี 2563 รวม 8,732.32 ตัน ส่งออกไปญี่ปุ่น 8,257.55 ตัน ฮ่องกง 324.14 ตัน สิงคโปร์ 145.17 ตัน ประเทศอื่นๆ รวม 5.46 ตัน และในปี 2564 รวม 6,743.10 ตัน ส่งออกไปญี่ปุ่น 6,368.15 ตัน ฮ่องกง 189.47 ตัน สิงคโปร์ 185.48 ตัน ประเทศอื่นๆ รวม ไม่มีการส่งออกไปแต่อย่างใด

สำหรับจังหวัดที่มีการเลี้ยงสุกรมากที่สุด 10 อันดับแรก ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ มีดังนี้ อันดับ 1 ราชบุรี เลี้ยงสุกร 2,174,468 ตัว เกษตรกร 1,444 ราย, อันดับ 2 ลพบุรี จำนวน 533,251 ตัว เกษตรกร 1,948 ราย, อันดับ 3 ชลบุรี จำนวน 524,427 ตัว เกษตรกร 287 ราย, อันดับ 4 สุพรรณบุรี จำนวน 518,613 ตัว เกษตรกร 2,399 ราย และอันดับ 5 พัทลุง จำนวน 482,187 ตัว เกษตรกร 5,440 ราย

 

อันดับ 6 กาญจนบุรี จำนวน 405,133 ตัว เกษตรกร 2,455 ราย, อันดับ 7 เชียงใหม่ จำนวน 402,586 ตัว เกษตรกร 16,174 ราย, อันดับ 8 นครราชสีมา จำนวน 358,042 ตัว เกษตรกร 8,064 ราย, อันดับ 9 นครศรีธรรมราช จำนวน 349,618 ตัว เกษตรกร 6,243 ราย และอันดับ 10 ฉะเชิงเทรา จำนวน 310,130 ตัว เกษตรกร 559 ราย ซึ่งจะเห็นว่า 10 อันดับแรก เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ มีประชากรจำนวนมาก รวมทั้งหลายจังหวัดอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

มีผลแล้ว ราชกิจจาฯ ประกาศห้ามส่งออก "หมูมีชีวิต" 3 เดือน

ไขปริศนา! "หมูแพงข้ามปี" ส่อแววเจอ "โรคระบาดในหมู"

กกร.ถกคุมเคลื่อนย้าย-ห้ามส่งออกหมู 6 เดือน แก้ปมหมูแพง

"พาณิชย์" ขยายโครงการขายหมูราคาถูกทั่วประเทศ บรรเทาหมูแพง

เร่งกรมปศุสัตว์ผลิตวัคซีนคุมโรคหมู คาดราคาพุ่งยาวถึงหลังปีใหม่ 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง