เช็กเลย! "ขับรถ-คนเดิน" เปิดข้อกฎหมายฝ่าฝืนจราจรบนทางม้าลาย

อาชญากรรม
24 ม.ค. 65
08:04
6,241
Logo Thai PBS
เช็กเลย! "ขับรถ-คนเดิน" เปิดข้อกฎหมายฝ่าฝืนจราจรบนทางม้าลาย
อ่านข่าวให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)

เปิดข้อกฎหมายและบทลงโทษว่าด้วยเรื่องการขับรถ-คนเดิน บนทางม้าลาย พบไม่หยุดให้คนข้ามปรับเพียง 1,000 บาท ขณะที่คนไม่ข้ามทางม้าลายปรับไม่เกิน 200 บาท

จากกรณี ตำรวจควบคุมฝูงชนนายหนึ่งขับรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ชน พญ.วราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล หรือ หมอกระต่าย เสียชีวิตขณะข้ามทางม้าลาย หน้าสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ถนนพญาไท กลายเป็นประเด็นที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์ถึงความปลอดภัยของคนเดินทาง ที่แม้ว่าจะข้ามถนนบนทางม้าลายแต่กลับถูกรถชนจนเสียชีวิต ไทยพีบีเอสออนไลน์เปิดกฎหมายเกี่ยวกับทางม้าลาย ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ซึ่งพบว่ามีทั้งข้อบังคับสำหรับคนขับรถและคนเดินถนน

มาตรา 22

ผู้ขับขี่ต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง และต้องให้สิทธิแก่คนเดินเท้าในทางข้ามหรือรถที่มาทางขวาก่อน

มาตรา 57

ห้ามมิให้ผู้ขับขี่จอดรถในทางข้าม หรือในระยะ 3 เมตรจากทางข้าม

มาตรา 70

ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถเข้าใกล้ทางร่วมทางแยก ทางข้ามเส้นให้รถหยุด หรือวงเวียน ต้องลดความเร็วของรถ

มาตรา 104

ภายในระยะไม่เกิน 100 เมตร นับจากทางข้ามห้ามมิให้คนเดินเท้าข้ามทางนอกทางข้าม

มาตรา 105

คนเดินเท้าซึ่งประสงค์จะข้ามทางเดินรถในทางข้ามที่มีไฟสัญญาณจราจรควบคุมคนเดินทาง ให้ปฏิบัติตามไฟสัญญาณจราจรที่ปรากฏต่อหน้า ดังนี้

เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีแดง ไม่ว่าจะมีรูปหรือข้อความเป็นการห้ามมิให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถด้วยหรือไม่ก็ตาม ให้คนเดินหน้าหยึดรออยู่บนทางเท้า บนเกาะแบ่งทางเดนิรถหรือในเขตปลอดภัย เว้นแต่ทางใดที่ไม่มีทางเท้า ให้หยุดรอบนไหล่ทางหรือขอบทาง

เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียว ไม่ว่าจะมีรูปหรือข้อความเป็นการอนุญาตให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถด้วยหรือไม่ก็ตาม ให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถได้

เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียวกระพริบทางด้านใดของทาง ให้คนเดินเท้าที่ยังมิได้ข้ามทางเดินรถหยุดรอบนทางเท้า บนเกาะแบ่งทางเดินรถหรือในเขตปลอดภัย แต่ถ้ากำลังข้ามทางเดินรถให้ข้ามทางเดินรถโดยเร็ว

มาตรา 106

คนเดินเท้าซึ่งประสงค์จะข้ามทางเดินรถในทางขเามหรือทางร่วมทางแยกที่มีสัญญาณจราจรควบคุมการใช้ทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีแดงให้รถหยุดทางด้านใดของทางให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถตามที่รถหยุดนั้น และต้องข้ามทางเดินรถภายในทางข้าม

เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียวให้รถผ่านทางด้านใดของทางห้ามมิให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถด้านนั้น

เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีเหลืองอำพันหรือไฟสีเขียวกระพริบทางด้านใดของทาง ให้คนเดินเท้าที่ยังมิได้ข้ามทางเดินรถหยุดรอบนทางเท้าบนเกาแบ่งทางเดินรถ หรือในเขตปลอดภัย แต่ถ้ากำลังข้ามทางเดินรถอยู่ในทางข้ามให้ข้ามทางเดินรถโดยเร็ว

บทลงโทษไม่หยุดให้คนข้ามปรับ 1,000 บาท

ส่วนบทลงโทษนั้น ปรากฏในมาตรา 147 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 104, 105 และ 106 มีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท ขณะที่มาตรา 148 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 57 70 มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท และมาตรา 152 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 22 มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

หรือสรุปได้ว่า กรณีไม่ข้ามถนนบนบริเวณที่มีทางข้ามในระยะ 100 เมตร ปรับไม่เกิน 200 บาท กรณีไม่หยุดรถให้คนข้ามถนนบริเวณทางข้าม ปรับไม่เกิน 1,000 บาท นอกจากนี้ กรมป้องกันและบรรเท้าสาธารณภัยยังให้ข้อมูลด้วยว่า กรณีขับรถชนผู้ที่ข้ามถนนบริเวณทางข้ามได้รับบาดเจ็บ บทลงโทษ จำคุกไม่เกิน 3 ปี และกรณีขับรถชนผู้ที่ข้ามถนนบริเวณทางข้ามเสียชีวิต จำคุกไม่เกิน 10 ปี


ทั้งนี้ ข้อมูลจากศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และ มูลนิธิไทยโรดส์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พบว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้มีสัดส่วนคนเดินเท้าที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนน้อยสุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นทั่วโลก เช่นเดียวกับประเทศไทยมีสัดส่วนคนเดินเท้าที่เสียชีวิตต่ำเมื่อเทียบกับผู้ใช้รถ

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีคนเดินเท้าอีกจำนวนหนึ่งที่เสียชีวิต บาดเจ็บ หรือทุพพลภาพ จากอุบัติเหตุทางถนน จากข้อมูลระบบบูรณาการเกี่ยวกับการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ย 4 ปี (2557 – 2560) พบว่า มีผู้เสียชีวิต ประมาณ 10,200 คน จากอุบัติเหตุทางถนนที่สามารถระบุประเภทยานพาหนะได ้ในจำนวนนี้มีคนเดินเท้าประมาณ 740 คนหรือ 7% ของผู้เสียชีวิต เท่ากับว่ามีคนเดินเท้า ต้องเสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 2 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนคนเดินเท้าเสียชีวิต 1.23 คน ต่อประชากร 100,000 คน 

ที่มา : เปิดมุมมองสะท้อนความจริงของผู้เปราะบางบนถนน (VRUs)พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522กรมป้องกันและบรรเท้าสาธารณภัย

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนวงการแพทย์โพสต์ไว้อาลัย "หมอกระต่าย"

เอาผิดทุกข้อหา "ส.ต.ต." ขี่บิ๊กไบค์ชนแพทย์หญิงเสียชีวิต

ตำรวจ คฝ.ขี่บิ๊กไบค์ชน "แพทย์หญิง" ยอมรับขี่มาด้วยความเร็ว

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสำหรับคุณ

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ