ครม.เห็นชอบแก้ปัญหา 15 ข้อตามข้อเรียกร้อง "พีมูฟ"

สังคม
1 ก.พ. 65
17:37
451
Logo Thai PBS
ครม.เห็นชอบแก้ปัญหา 15 ข้อตามข้อเรียกร้อง "พีมูฟ"
อ่านข่าวให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบแนวทางแก้ปัญหา 15 ข้อของ "พีมูฟ" สางปมปัญหาที่ดินทำกิน-สิทธิชุมชน-และคดีความ หลังปักหลักรอฟังผลหารืออย่างสงบ บางประเด็นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับดำเนินการ

วันนี้ (1 ก.พ.2565) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 10.00 น.กลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) เริ่มเคลื่อนขบวนมาปักหลักบริเวณแยกพาณิชยการ เพื่อรอฟังมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตามที่กลุ่มพีมูฟ ยื่นข้อเรียกร้องให้แก้ปัญหา 15 ข้อไว้ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค.ที่ผ่านมา

เวลา 12.20 น.แม้ว่าตำรวจจะมีการวางตู้คอนเทนเนอร์ 2 ชั้นขวางถนนพิษณุโลก บนสะพานชมัยมรุเชฐ เพื่อป้องกันกลุ่มผู้ชุมนุม เดินข้ามมาประชิดรั้วทำเนียบรัฐบาล พร้อมประกาศขอให้เจ้าหน้าที่เปิดทางเพื่อจะเข้าไปยื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยระบุว่าได้ประสานกับนายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาพีมูฟ เรียบร้อยแล้ว

ต่อมาเวลา 14.00 น. กลุ่มผู้ร่วมชุมนุมพีมูฟ เคลื่อนเข้าไปประชิด แนวตำรวจบริเวณแยกสะพานชมัยแล้ว และรื้อลวดหนาม พร้อมรั้วเหล็กออกหลังจากไม่มีฝ่ายใดชี้แจงถึงมติ ครม.วันนี้ว่าเป็นไปในทิศทางใดโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุม ฝูงชน เสริมกำลังรักษาแนว

 

จากนั้นผ่านไป 15 นาที จึงรื้อแนวลวดหนามสำเร็จ และปักหลักรอฟังผลการประชุม ครม.รวมถึงทำกิจกรรมอยู่ที่หน้าแนวตำรวจที่ยืนรักษาแนว ทั้งนี้ผู้ชุมนุมส่วนหนึ่ง ยังนั่งประท้วงแบบสงบนิ่ง หน้าแนวตำรวจด้วยเช่นกัน

เวลา 16.00 น. นายอนุชา ออกมาพบผู้ชุมนุมหลังจากครม.มีมติเห็นชอบในหลักการ ตามที่กลุ่มพีมูฟ เสนอแก้ปัญหา ด้านสิทธิชุมชน โฉนดชุมชน แม้ไม่ครบทั้ง 15 ประเด็นก็ตาม รวมถึงประเด็นที่ผู้ชุมนุมทวงถามเรื่องความคืบหน้าร่างคณะกรรมการอิสระแก้ปัญหาชาวบ้านบางกลอย ที่เรียกร้องสิทธิที่ทำกิน และความเดือดร้อนของชาวบ้าน รวมทั้งยกเลิกคดีจับกุมแกนนำ และชาวบ้าน บางกลอย ซึ่งกำลังยกร่างฯ มีนายอนุชา เป็นประธานแก้ปัญหา

เวลา 17.00 น. น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล ระบุว่า ครม.เห็นชอบแนวทางแก้ปัญหาตามข้อเรียกร้องกลุ่มพีมูฟ 15 กรณี ตามที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมเสนอแล้ว

โดยมีหลายกรณีเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาในระดับนโยบาย ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาให้ความเห็นประกอบการนำเสนอแนวทางการ อย่างละเอียดรอบคอบ และเป็นไปตามกฎหมายต่อไป  

 

เปิดมติ 15 ข้อสางปมที่ดินทำกินพีมูฟ

1.เห็นชอบในหลักการตามข้อเสนอของพีมูฟ กรณีให้ยกระดับโฉนดชุมชนให้เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดที่ดินตามมาตรา 40 (4) ของพ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ.2562 มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติรับหลักการดังกล่าวไปพิจารณานำเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เพื่อพิจารณาการยกระดับการจัดที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชนรูปแบบหนึ่งของการจัดการที่ดินต่อไป

2.มอบหมายคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาด้านคดีความกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม กับคณะทำงานศึกษาร่างกฎหมายว่าด้วยการนิรโทษกรรมแก่ราษฎร ซึ่งได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ ไปศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อพิจารณาว่าคดีต่างๆ เข้าข่ายการนิรโทษกรรมตามพระราชกฤษฎีกาฯ หรือไม่

3.มอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการแก้ไขปัญหาฯ นำข้อเสนอของ ขปส. ไปหารือกับ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับไปพิจารณาแนวทางการดำเนินการในการทบทวน พ.ร.บ.เช่น ร่างกฎหมายลำดับรองประกอบ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ร่างกฎหมายลำดับรองประกอบ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562

แก้ข้อพิพาทื่ดินรถไฟ

4.เห็นชอบในหลักการตาม ข้อเสนอ 1) ให้ ครม.มีมติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ใช้มติคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 13 ก.ย.2543 มาเป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนผู้มีรายได้น้อยในที่ดินของ รฟท.ทั่วประเทศ 2) ให้ ครม.มีมติให้ รฟท.ใช้มติอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม เป็นแนวทางแก้ปัญหาชุมชนผู้มีรายได้น้อยที่ถูก รฟท. ฟ้องร้องดำเนินคดี ให้สามารถเช่าที่ดินเดิมที่อาศัยอยู่ในลักษณะสัญญาเช่าที่ดินชั่วคราวระยะเวลา 1 ปี ในอัตราค่าเช่า 20 บาทต่อตารางเมตรต่อปี หากไม่สามารถดำเนินการได้โดยเร็ว ให้ รฟท.ไปแถลงต่อศาลเพื่อชะลอการดำเนินคดีระหว่างการดำเนินการทำสัญญาเช่าชั่วคราว กรณีสิ้นสุดแล้วให้ รฟท. จัดหาพื้นที่รองรับใกล้เคียงกับชุมชนระหว่างรอที่อยู่อาศัยแห่งใหม่

3) ให้ ครม.มีมติให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอโครงการแก้ไขปัญหาประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในระยะต่อไปโดยเร่งด่วน 4)มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินเกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ตรวจสอบรายชื่อชุมชนที่อยู่อาศัยในที่ดินของ รฟท. เพิ่มเติมและพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินการตามข้อเสนอของ ขปส. และมอบหมายให้ รฟท. ไปหารือร่วมกับ ขปส. เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเป็นรายกรณีไปตามมติคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 ก.ย.2543

 

5.มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมและศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) รับไปเร่งรัดดำเนินการผลักดันร่างพ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ฉบับที่ร่างโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง พ.ศ...(ฉบับประชาชนที่เข้าชื่อเสนอกฎหมาย 16,559 รายชื่อ หรือฉบับของพีมูฟ  รวมทั้งร่างฉบับที่เกี่ยวข้อง 

6.มอบหมายให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) เพื่อพิจารณากรณีขอให้แก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน และรับประเด็นข้อเสนอของ ขปส. ไปศึกษาแนวทางการดำเนินการตามโมเดลโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน 5 พื้นที่

7.รับไปแก้ไขประเด็นปัญหาการเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา ทะเบียนบ้าน และปรับปรุงที่อยู่อาศัย โดยพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค

8.เห็นชอบให้ปรับปรุงองค์ประกอบคณะทำงานศึกษาร่างกฎหมายว่าด้วยการนิรโทษกรรมแก่ราษฎรซึ่งได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ และคณะทำงานแก้ไขปัญหาและศึกษาแนวทางจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนในรูปแบบโฉนดชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

9.มอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก ตามหน้าที่และอำนาจต่อไป

10.มอบหมายให้หน่วยงานที่ดูแลที่ดินของรัฐทุกประเภท เร่งรัดการแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐ โดยกำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินการและการรายงานผลที่ชัดเจนต่อไป และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหา และ รับประเด็นข้อเสนอ ขปส.ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

แก้ปัญหาที่อยู่อาศัย-ฟื้นคุณภาพชีวิตชาวบางกลอย

11.มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกินและพื้นที่ทางจิตวิญญาณของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวมาเลย์และชาวกะเหรี่ยง พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการยกระดับแก้ไขปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลและชาวกะเหรี่ยงของพีมูฟ ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ หากเห็นว่าเหมาะสมขอให้เสนอความเห็นประกอบด้วยว่า คณะกรรมการกลางที่จะพิจารณาให้มีการแต่งตั้งขึ้นนั้น ควรมีบทบาท ภารกิจและองค์ประกอบอย่างไร และมอบหมายฝ่ายเลขานุการจัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล และชาวกะเหรี่ยง ร่วมกับของ ขปส. และเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

12.รับทราบข้อเรียกร้องของกลุ่มบางกลอยคืนถิ่นแล้ว และขอให้แจ้งให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน รวมทั้งการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่บ้านบางกลอย ทราบข้อเรียกร้องของพีมูฟ

13.มอบหมายให้คณะอนุกรรมการศึกษาและแก้ปัญหาเกี่ยวกับสถานะและสิทธิของบุคคล เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านสถานะและสิทธิของบุคคลตามแนวทางที่คณะอนุกรรมการฯ มีมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 29 ธ.ค.2564 และตามที่กรมการปกครองได้กำหนดไว้ รวมทั้งรับประเด็นข้อเสนอของภาคประชาชนไปพิจารณาประกอบการดำเนินการต่อไปด้วย

14.เห็นชอบตามข้อเสนอของพีมูฟ ด้านนโยบายรัฐสวัสดิการ จำนวน 2 กรณีได้แก่ ระบบบำนาญประชาชน และเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 0–6 ปี อีกทั้งเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

 

15.มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับคณะกรรมการร่วมระหว่างภาคราชการ และผู้แทนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการของรัฐ เช่น โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดงจ.อุบลราชธานี โครงการแก้มลิงทุ่งทับใน จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่มอก จ.ลำปาง

โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี จ.อุตรดิตถ์ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่งาว จ.ลำปางและโครงการผันน้ำยวม จ.แม่ฮ่องสอน ให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยมีกรอบระยะเวลาการดำเนินการที่ชัดเจน และรายงานผลให้คณะกรรมการทราบ 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสำหรับคุณ

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ