เปิดสถิติเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในไทย

Logo Thai PBS
เปิดสถิติเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในไทย
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
เทคโนโลยีด้านรถยนต์กำลังก้าวไปสู่ยุคของ "รถยนต์พลังงานไฟฟ้า" จากสถิติที่ผ่านมา พบในไทยมีรถยนต์ไฟฟ้ารูปแบบต่าง ๆ จดทะเบียนรวมกันถึง 218,381 คัน

ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา กล่าวกันว่าเป็นช่วงเวลาที่โลกของเทคโนโลยีรถยนต์กำลังก้าวกระโดดไปสู่ยุคของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ล่าสุดกรมการขนส่งทางบกในประเทศไทยเปิดเผยข้อมูลสถิติสำคัญเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าพบว่าประเทศไทยมีรถยนต์ไฟฟ้ารูปแบบต่าง ๆ เช่น รถยนต์พลังงานไฮบริด รถยนต์พลังงานไฟฟ้าลูกผสม และรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% จดทะเบียนรวมกัน 218,381 คัน โดยเป็นรถที่ผลิตและจัดจำหน่ายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ

ไทยมีรถยนต์ไฟฟ้า 100% จดทะเบียนในปี 2564 จำนวน 3,994 คัน


แม้จำนวนรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารูปแบบต่าง ๆ จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่กลับพบว่ามีรถยนต์ไฟฟ้า 100% เพียง 3,994 คัน เท่านั้นที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยรถยนต์เกือบทั้งหมดใช้วิธีการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยมีแบรนด์ของประเทศจีน ยุโรป สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นอยู่ในลำดับต้น ๆ รถยนต์พลังงานไฟฟ้าโดยบริษัทคนไทยพัฒนาและผลิตในประเทศไทยยังคงมีปริมาณน้อยอยู่

ไทยมีแผนเพิ่มจำนวนผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า 30% ภายในปี 2573


รัฐบาลไทยยังคงให้ความสำคัญกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเนื่องจากเป็นพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นทิศทางของเทคโนโลยีรถยนต์ในอนาคต โดยมีเป้าหมายให้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 10% ที่จำหน่ายในตลาดผลิตในประเทศไทยภายในปี พ.ศ. 2568 และต้องการเพิ่มจำนวนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยให้เป็นสัดส่วน 30% ของรถยนต์บนถนนทั้งหมดภายในปี พ.ศ. 2573

ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของคนไทย


ผลสำรวจพบว่าคนไทยให้ความสนใจรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจซื้อรถยนต์คันต่อไปเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเนื่องจากต้องการประหยัดงบประมาณในการเติมเชื้อเพลิง อย่างไรก็ตามยังคงมีปัจจัยสำคัญให้ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ความคุ้มค่าของตัวรถ ความปลอดภัยของตัวรถและเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกภายในตัวรถ

สถานีชาร์จไฟฟ้าในประเทศไทยมี 2,285 จุด

เหตุผลสำคัญในการตัดสินใจซื้อรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของคนไทย คือ จุดสถานีชาร์จไฟฟ้าที่มีอยู่อย่างจำกัดโดยในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยมีจุดชาร์จไฟฟ้าให้กับรถยนต์ 2,285 จุด ไม่รวมการติดตั้งจุดชาร์จไฟฟ้าภายในบ้าน แม้จะเป็นจำนวนหลักพันแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานและความมั่นใจของผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่ต้องเดินทางไกลข้ามจังหวัด

ที่มาข้อมูล: กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก
“รอบรู้ ดูกระแส ก้าวทันโลก” ไปกับ Thai PBS Sci & Tech

ข่าวที่เกี่ยวข้อง