ดาวเทียมพบจุดความร้อนทั้งประเทศ 589 จุด "ลำปาง-น่าน" มากสุด

สิ่งแวดล้อม
11 ก.พ. 65
10:28
421
Logo Thai PBS
ดาวเทียมพบจุดความร้อนทั้งประเทศ 589 จุด "ลำปาง-น่าน" มากสุด
"จิสด้า" เผยจุดความร้อนทั้งประเทศ 589 จุด พบมากที่สุดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ-พื้นที่ป่าอนุรักษ์

วันนี้ (11 ก.พ.2565) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) วันที่ 10 ก.พ.ที่ผ่านมา พบจุดความร้อนทั้งประเทศ จำนวน 589 จุด ลดลงจากวานก่อน 314 จุด พบมากที่สุดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 205 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 129 จุด พื้นที่เกษตร 118 จุด พื้นที่เขต สปก. 76 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 56 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 5 จุด ส่วนจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากสุด คือ ลำปาง 69 จุด น่าน 67 จุด สกลนคร 55 จุด ตามลำดับ

 

จากภาพแสดงให้เห็นว่าจุดความร้อนเริ่มที่จะกลับมากระจายตัวอยู่ในพื้นที่บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเหมือนที่ผ่านมา ส่วนใหญ่พบในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ คาดว่าน่าจะเกิดจากการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่เพื่อการเกษตร หรือการเข้าไปหาของป่า ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลจุดความร้อนตั้งแต่ 1 ม.ค. - 10 ก.พ. 2565 พบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจุดความร้อนแล้ว 5,317 จุด ตามด้วยภาคเหนือ 4,631 จุด และภาคกลาง 3,455 จุด ตามลำดับ

สำหรับจุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้าน ราชอาณาจักรกัมพูชาครองอันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นวันที่ 8 จำนวน 1,664 จุด รองลงมาอันดับ 2 เป็นสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จำนวน 914 จุด และอันดับที่ 3 เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 751 จุด ตามลำดับ

ทั้งนี้ ข้อมูลจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ PM 2.5 ในพื้นที่บริเวณแนวชายแดนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก เนื่องจากมีลมพัดฝุ่นละอองและหมอกควันเข้ามา