ครม.เห็นชอบปรับปรุงแผนรองรับวิกฤตน้ำมันเชื้อเพลิง

เศรษฐกิจ
15 ก.พ. 65
16:49
233
Logo Thai PBS
ครม.เห็นชอบปรับปรุงแผนรองรับวิกฤตน้ำมันเชื้อเพลิง
อ่านข่าวให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)

ครม.เห็นชอบร่างแผนรองรับวิกฤตการณ์น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2563-2567 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่1) เพิ่มประสิทธิภาพกองทุนน้ำมัน-ดูแลเสถียรภาพราคาน้ำมันและเชื้อเพลิงในประเทศ

วันนี้ (15 ก.พ.2565) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างแผนรองรับวิกฤตการณ์น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2563-2567 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินกู้ ตามพระราชกฤษฎีกาการเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินกู้เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ พ.ศ.2564 ซึ่งสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้ตราขึ้น เพื่อให้กองทุนน้ำมันและเชื้อเพลิงมีเงินเพียงพอในการบริหารจัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันในประเทศไม่ให้กระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน
          
ทั้งนี้ ร่างแผนรองรับวิกฤตการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงฯ ได้ทบทวนหลักเกณฑ์การบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ในกรณีวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ดังนี้
         
1. ทบทวนกรอบวงเงินกู้ จากเดิมที่กำหนดว่า "...ต้องมีจำนวนเงินเพียงพอเพื่อใช้ในการบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อรวมเงินกู้ (จำนวนไม่เกิน 2 หมื่นล้านบาท) แล้วต้องไม่เกินจำนวน 4 หมื่นล้านบาท..."  แก้ไขเป็น  "...ต้องมีจำนวนเงินเพียงพอเพื่อใช้ในการบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อรวมกับเงินกู้แล้วต้องไม่เกินจำนวน 4 หมื่นล้านบาท..."
          
2. ทบทวนกรณีฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดลบ จากเดิม "ข้อ 5.5) กรณีฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดลบ 2 หมื่นล้านบาท ให้กองทุนน้ำมันและเชื้อเพลิงหยุดการชดเชย" แก้ไขเป็น "กรณีฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดลบ 2 หมื่นล้านบาท หรือติดลบตามจำนวนที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 26 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหยุดการชดเชย"

 

อ่านข่าวอื่นๆ

ครม.เห็นชอบลดภาษีน้ำมัน "ดีเซล" ลิตรละ 3 บาท 3 เดือน

ดีเดย์ 15 ก.พ.ให้บริการ M-Flow เก็บค่าผ่านทางแบบไม่มีไม้กั้น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสำหรับคุณ

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ