อภ.ยืนยัน "ฟาวิพิราเวียร์" เพียงพอ สำรอง-ผลิตเพิ่ม 84 ล้านเม็ด

สังคม
26 ก.พ. 65
17:55
530
Logo Thai PBS
อภ.ยืนยัน "ฟาวิพิราเวียร์" เพียงพอ สำรอง-ผลิตเพิ่ม 84 ล้านเม็ด
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
อภ.ยืนยัน "ยาฟาวิพิราเวียร์" เพียงพอรักษาผู้ป่วย COVID-19 ขณะนี้สำรอง 24 ล้านเม็ด และผลิตเพิ่มอีก จำนวน 60 ล้านเม็ด รวม 84 ล้านเม็ด

วันนี้ (26 ก.พ.2565) ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การระบาด COVID-19 ในประเทศ ทำให้มีความต้องการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ ในการรักษาผู้ป่วย

อภ.ได้บริหารจัดการสำรองยาฟาวิพิราเวียร์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว ขณะนี้มีการสำรอง 24 ล้านเม็ด และผลิตเพิ่มเติมอีก 60 ล้านเม็ด รวมการสำรองทั้งสิ้น 84 ล้านเม็ด เพื่อกระจายสู่หน่วยบริการแม่ข่ายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจำนวนดังกล่าวเป็นการสำรองอยู่ที่ อภ. นอกจากนี้ยังมีการสำรองไว้ที่หน่วยบริการต่างๆ ทั่วประเทศ อีกจำนวนหนึ่ง

 

อย่างไรก็ตาม ยาฟาวิพิราเวียร์ทั้งหมดได้จัดสรรให้กับหน่วยบริการหรือโรงพยาบาลแม่ข่ายต่าง ๆ ตามการบริหารจัดการของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) โดยกลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์และส่งกำลังบำรุง โดย อภ.เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งกระจายตามการจัดสรรให้กับหน่วยบริการแม่ข่ายในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้นหน่วยงานแม่ข่ายจะทำการบริหารจัดการและกระจายให้แก่หน่วยบริการลูกข่ายในแต่ละพื้นที่ต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง