ปชช.ยื่น 1.2 หมื่นรายชื่อเสนอร่างกม.อนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมือง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ปชช.ยื่น 1.2 หมื่นรายชื่อเสนอร่างกม.อนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมือง

การเมือง
2 มี.ค. 65
14:46
329
Logo Thai PBS
ปชช.ยื่น 1.2 หมื่นรายชื่อเสนอร่างกม.อนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมือง
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ประชาชนยื่น 1.2 หมื่นรายชื่อ เสนอร่าง พ.ร.บ.อนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมือง หวังพัฒนาไก่ชนอย่างเป็นระบบ ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

วันนี้ (2 มี.ค.2565) นายแทนคุณ จิตต์อิสระ คณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือจาก นายสิรภพ ทยานันทน์ ผู้ร่วมเสนอร่างพระราชบัญญัติอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมือง พ.ศ. .... เรื่องขอยื่นคำร้องขอเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมือง พ.ศ. ....

ตามที่ ประธานรัฐสภาได้วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมือง พ.ศ.... มีหลักการเป็นไปตาม หมวด 3 และหมวด 5 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และให้ผู้ริเริ่มเสนอกฎหมายดำเนินการชักชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้แล้วนั้น

บัดนี้ คณะผู้ริเริ่มได้ดำเนินการชักชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ 12,000 คนแล้ว จึงขอเสนอสำเนาร่างพระราชบัญญัติพร้อมบันทึกประกอบเอกสารการลงลายมือชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้งพร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชน และรายชื่อของผู้แทนของผู้ซึ่งเสนอร่างพระราชบัญญัติ ต่อประธานรัฐสภาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

สำหรับวัตถุประสงค์ของการยกร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีเป้าหมายคือให้กระบวนการเพาะเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองหรือไก่ชนถูกพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาสายพันธุ์ไก่ชน เพราะประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีสุดยอดสายพันธุ์ไก่ชนทุกพันธ์

หากมีการปรับปรุงและทำเรื่องไก่ชนให้ถูกกฎหมายมีกฎหมายรองรับ จะทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ สร้างเงินหมุนเวียนภายในประเทศ เกิดห่วงโซ่อาชีพ สร้างความมั่นคงให้กับประชาชนที่เพาะเลี้ยงไก่ชน และเกิดประโยชน์กับประเทศอย่างมหาศาล

ด้านนายแทนคุณ กล่าวว่า จะนำเรื่องดังกล่าวกราบเรียนประธานรัฐสภา และจะติดตามความคืบหน้าให้ ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวได้รับการผลักดัน จะเป็นสิ่งที่ดีเป็น เพราะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง