สปน.ระบุ “คลัง-สตช.-สธ.-แรงงาน-คมนาคม” รับเรื่องร้องทุกข์มากที่สุด | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สปน.ระบุ “คลัง-สตช.-สธ.-แรงงาน-คมนาคม” รับเรื่องร้องทุกข์มากที่สุด

การเมือง
13 มี.ค. 65
10:58
185
Logo Thai PBS
สปน.ระบุ “คลัง-สตช.-สธ.-แรงงาน-คมนาคม” รับเรื่องร้องทุกข์มากที่สุด
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
สำนักนายกฯ สรุปหน่วยงานถูกร้องเรียน 5 อันดับ มี “คลัง-สตช.-สธ.-แรงงาน-คมนาคม” ส่วนเรื่องที่ถูกร้องทุกข์มากที่สุด เป็นการรักษาพยาบาลโควิด-19

วันนี้ (13 มี.ค.2565) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน ปีงบประมาณ 2564 รวม 101,691 ได้ข้อยุติ 95,024 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 93.44 และรอผลการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6,667 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 6.56

สำหรับ 5 หน่วยงานที่ได้รับเรื่องร้องทุกข์มากที่สุด ได้แก่ กระทรวงการคลัง 8,017 เรื่อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 4,901 เรื่อง กระทรวงสาธารณสุข 4,812 เรื่อง กระทรวงแรงงาน 4,655 เรื่อง และกระทรวงคมนาคม 1,258 เรื่อง

ส่วนวิสาหกิจ ได้แก่ ธนาคารออมสิน 566 เรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 7,301 เรื่อง จังหวัดนนทบุรี 1,403 เรื่อง จังหวัดสมุทรปราการ 1,216 เรื่อง จังหวัดปทุมธานี 1,044 เรื่อง และจังหวัดชลบุรี 939 เรื่อง

สำหรับประเด็นเรื่องร้องทุกข์มากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่ 1.การรักษาพยาบาล เช่นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 การจัดสรรวัคซีนป้องกันโรค โควิด-19 ให้กับประชาชน และการจัดสถานที่เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้ออย่างพอเพียง

2.การเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและโครงการของรัฐบาล เช่น หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและการลงทะเบียน และวิธีการจ่ายเงิน ในโครงการช่วยเหลือเยียวยาต่าง ๆ ของรัฐและการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

3.ค่าของชีพ เช่น หลักเกณฑ์การรับเงินเยียวยา “โครงการเราชนะ”และ “ม.33 เรารักกัน” 4.เรื่องเสียงรบกวน/สั่นสะเทือน เช่น ปัญหามลพิษทางเสียง จากสถานบันเทิง สถานประกอบการ วัยรุ่นมั่วสุมดื่มสุรา รวมกลุ่มแข่งขันรถจักรยานยนต์ส่งเสียงดังรบกวน

5.โทรศัพท์ เช่น การปรับปรุงระบบการให้บริการทางโทรศัพท์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดโควิด-19 6.ไฟฟ้า เช่น การแก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง 7.การเมือง เช่น การชุมนุมทางการเมือง การแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ 8.น้ำประปา เช่น การแก้ไขปัญหาน้ำประปาไม่ไหลแล้วไม่มีคุณภาพ 9.บ่อนการพนัน และ 10.ถนน เช่น การก่อสร้างถนนและปรับปรุงถนนลูกรังเป็นทางลาดยาง เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง