อนุมัติงบกลาง 8,458 ล้านแก้โควิด-อัดค่าเสี่ยงภัย อส. 811 ล้าน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

อนุมัติงบกลาง 8,458 ล้านแก้โควิด-อัดค่าเสี่ยงภัย อส. 811 ล้าน

สังคม
22 มี.ค. 65
16:03
2,475
Logo Thai PBS
อนุมัติงบกลาง 8,458 ล้านแก้โควิด-อัดค่าเสี่ยงภัย อส. 811 ล้าน
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ครม.อนุมัติงบกลาง 8,458.38 ล้านบาทให้สธ.ใช้ภารกิจป้องกันแก้ไขโควิด-19 เป็นค่าเสี่ยงภัยบุคลากร ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยไร้สิทธิ จัดซื้อยาแพกซ์โลวิด รวมทั้งปรับค่าเสี่ยงภัยด่านหน้าให้สมาชิกอส.คนละ 500 บาทต่อเดือน ระยะเวลา 6 เดือน

วันนี้ (22 มี.ค.2565) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประ ชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลางราย การค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 วงเงิน 8,458.38 ล้านบาท ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยจัดสรรแก่ 5 หน่วยงาน ดังนี้ 

  • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 7,777.09 ล้านบาท 
  • กรมการแพทย์ 626.53  ล้านบาท
  • กรมสุขภาพจิต 27.84 ล้านบาท
  • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 13.53 ล้านบาท
  • กรมอนามัย  13.37 ล้านบาท 

 

ทั้งนี้ เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนการเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนบุคลากรนอกเหนือภารกิจปกติ (สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกสถานพยาบาล ค่ารักษาผู้ป่วยไร้สิทธิการรักษา และจัดซื้อยาแพกซ์โลวิด)  

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรด้านสาธารณสุขโดยการจัดสรรงบค่าตอบแทนเสี่ยงภัย และการปฏิบัติงานนอกเหนือภารกิจปกติโดยต่อเนื่อง รวมถึงมีนโยบายการจัดหายาเวชภัณฑ์ที่ประสิทธิภาพในปริมาณที่เพียงพอมาเพื่อรักษาประชาชน    

ทั้งนี้ ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขมีการใช้ยารักษาโควิดอยู่หลายชนิด เช่น ฟ้าทะลายโจร ฟาวิพิราเวียร์ โมลนูพิราเวียร์ เรมดิซิเวียร์ และล่าสุดอยู่ระหว่างการจัดหายาแพ็กซ์โลวิด ซึ่งผลิตโดยบริษัทไฟเซอร์ ซึ่งหลังจากได้รับอนุมัติจากครม. แล้วจะมีการลงนามสัญญาเพื่อจัดซื้อตามขั้นตอนต่อไป

อ่านข่าวเพิ่ม รอลุ้น! ครม.ไฟเขียวซื้อ "แพ็กซ์โลวิด" รักษาโควิด 5 หมื่นคอร์ส

ไฟเขียวงบ 811 ล้านบาทค่าเสี่ยงภัยด่านหน้า

นอกจากนี้ ที่ประชุมครม.อนุมัติงบกลางจำนวน 811.77 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้า ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิกอส.) ในสถานการณ์โควิด 19 ของกรมการปกครองจำนวน 270,590 คน ในอัตราคนละ 500 บาทต่อเดือน ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ต.ค.2564-มี.ค.2565

ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทย รายงานว่า กรมการปกครองเคยได้รับการอนุมัติงบกลางปี 2563 จำนวน 677.79 ล้านบาท สำหรับเบิกจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอัตราคนละ 500 บาทต่อเดือน และแพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนละ 300 บาทต่อเดือนโดยไม่ได้เสนอขอรับการจัดสรรงบฯ

 

สำหรับสมาชิก อส. ต่างจากการเสนอขอรับการจัดสรรงบในครั้งนี้ โดยปรับเป็นคนละ 500 บาทต่อเดือนเท่ากันทุกตำแหน่ง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และให้เกิดความเสมอภาคระหว่างบุคลากรที่ปฏิบัติงานด่านหน้า อัตรานี้เทียบเท่ากับอสม.

ส่วนการจัดสรรงบประมาณให้แก่สมาชิก อส.ด้วยนั้น เนื่องจากสมาชิก อส.มีฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและกองกำลังประจำถิ่นที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ประจำการ ทำให้มีความเข้าใจสถานการณ์ในพื้นที่เป็นอย่างดี เช่นเดียวกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และมีบทบาทสำคัญในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าในสถานการณ์โควิด-19

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ ออก 10 มาตรการ แก้วิกฤตซ้อนวิกฤต เริ่ม พ.ค.นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง