โพลเผยผลสำรวจครึ่งทางก่อนโค้งสุดท้ายเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

โพลเผยผลสำรวจครึ่งทางก่อนโค้งสุดท้ายเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

การเมือง
1 พ.ค. 65
18:57
477
Logo Thai PBS
โพลเผยผลสำรวจครึ่งทางก่อนโค้งสุดท้ายเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
“สวนดุสิตโพล-นิด้าโพล” สำรวจความคิดเห็นของประชาชนบางส่วนในพื้นที่กรุงเทพฯ พบว่า "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์" ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. มีคะแนนนำ ขณะเดียวกันผลสำรวจยังชี้ว่าประชาชนส่วนใหญ่สนใจผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ในนามอิสระ มากกว่าสังกัดพรรคการเมือง

วันนี้ (1 พ.ค.2565) “สวนดุสิตโพล” เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ เกี่ยวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ด้วยการเก็บข้อมูลภาคสนามและออนไลน์ จำนวน 2,522 คน พบว่า ร้อยละ 82.20 จะออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส่วนร้อยละ 1.62 แสดงความจำนงจะไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ขณะที่ความสนใจต่อการเลือกผู้ว่าฯ กทม. ประชาชนส่วนใหญ่จะเลือกผู้สมัครอิสระมากกว่าสังกัดพรรคการเมืองและจากนโยบายการหาเสียง

และจากผลสำรวจครั้งนี้ พบว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ยังคงเป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ที่ประชาชนชื่นชอบ หรือร้อยละ 39.94, ร้อยละ 14.16 ระบุ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง, ร้อยละ 13.37 ระบุ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ และร้อยละ 10 ระบุ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ขณะที่ผลสำรวจชี้ว่าคะแนนนิยมจากการทำโพลของสำนักต่างๆ จะไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ว่าฯ กทม.

ไม่ต่างจากผลสำรวจของ “นิด้าโพล” โดยสำรวจผู้มีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพฯ ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต จำนวน 1,357 คน โดยทุกเขต นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ มีคะแนนนำ หรือร้อยละ 44.58, ร้อยละ 11.42 ระบุ ยังไม่ได้ตัดสินใจและขอดูนโยบาย-วิสัยทัศน์ ขณะที่ร้อยละ 11.27 ระบุ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง และร้อยละ 8.99 ระบุ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ส่วนคำถามที่ประชาชนจะถามกับผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. พบว่า ร้อยละ 23.34 ระบุ วิธีแก้ปัญหาเรื่องการจราจร-รถติด, ร้อยละ 14.09 ระบุ นโยบายที่หาเสียงสามารถทำได้จริงหรือไม่, ร้อยละ 13.33 ระบุ จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างไร และร้อยละ 9.09 ระบุ คุณภาพชีวิตที่ดีของคนเมืองกรุงควรจะเป็นอย่างไร

 

อ่านข่าวอื่นๆ

ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หาเสียงชูนโยบายเพื่อแรงงาน

เครือข่ายปลุกกรุงเทพฯ ส่งข้อเสนอเมืองทันสมัยให้ผู้ว่าฯ กทม.

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง