ครม.ไฟเขียวขยายเวลาแรงงาน 4 สัญญชาติทำงานในไทย | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ครม.ไฟเขียวขยายเวลาแรงงาน 4 สัญญชาติทำงานในไทย

เศรษฐกิจ
5 ก.ค. 65
17:51
386
Logo Thai PBS
ครม.ไฟเขียวขยายเวลาแรงงาน 4 สัญญชาติทำงานในไทย
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ครม.เห็นชอบการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานข้ามชาติ 4 สัญชาติ "กัมพูชา-ลาว-เมียนมา-เวียดนาม" รองรับฟื้นฟูประเทศหลังผ่อนคลายมาตรการโควิด-19

วันนี้ (5 ก.ค.2565) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติ ครม. เรื่องการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมาและเวียดนาม รองรับการฟื้นฟูประเทศหลังผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19 โดยเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงแรงงาน 15 ฉบับ มีรายละเอียดดังนี้

1. เห็นชอบให้แรงงานข้ามชาติที่มีสถานะถูกต้อง ที่ประสงค์จะทำงานต่อไป ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มมติ ครม.วันที่ 29 ธ.ค.2563, มติ ครม.วันที่ 13 ก.ค.2564, มติ ครม.วันนี้ 28 ก.ย.2564 ประมาณ 1,690,000 คน อยู่และทำงานได้ไม่เกินวันที่ 13 ก.พ.2568

2. เห็นชอบให้แรงงานข้ามชาติที่มีสถานะไม่ถูกต้อง ที่ประสงค์จะทำงานและมีนายจ้าง สามารถอยู่และทำงานเป็นการชั่วคราวได้ไม่เกินวันที่ 13 ก.พ.2566 โดยหากประสงค์จะทำงานต่อไป สามารถอยู่และทำงานเป็นการชั่วคราวได้ไม่เกินวันที่ 13 ก.พ.2568 โดยต้องดำเนินการตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับทราบข้อมูลจากนายจ้างสถานประกอบการว่ายังมีความต้องการแรงงานไม่น้อยกว่า 120,000 คน

สำหรับแนวทางการดำเนินการของแรงงานข้ามชาติที่มีสถานะถูกต้อง หรือแรงงานข้ามชาติที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุวันที่ 13 ก.พ.2566 จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1. กลุ่มที่รับการตรวจลงตราหรือตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรฯ ภายในวันที่ 1 ส.ค.2565 หากต้องการทำงานต่อไป ให้ยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานและดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด ก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ เพื่อทำงานได้อีก 2 ปี (13 ก.พ.2568) โดย ครม.เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการตรวจลงตราจนถึงวันที่ 13 ก.พ.2566 จากเดิมวันที่ 1 ส.ค.2565

2. กลุ่มที่รับการตรวจลงตราหรือตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรฯ ภายหลังวันที่ 1 ส.ค.2565 หากต้องการทำงานต่อไป ให้ยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานและดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด ก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ โดยนายทะเบียนจะอนุญาตให้ทำงานคราวละ 1 ปี รวม 2 ครั้ง ถึงวันที่ 13 ก.พ.2568

ส่วนการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 4 สัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ให้นายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อแจ้งความต้องการจ้างแรงงานข้ามชาติ (Name list) ต่อกรมการจัดหางาน

จากนั้นจะต้องยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนแรงงานข้ามชาติภายใน 60 วัน หลังยื่น Name List และชำระค่าธรรมเนียมค่ายื่นคำขอฉบับละ 100 บาท และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานฉบับละ 900 บาท ให้แรงงานข้ามชาติใช้ใบรับคำขอดังกล่าวคู่กับใบเสร็จรับเงิน เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าแรงงานข้ามชาติได้รับการผ่อนผันให้ทำงานได้ จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานข้ามชาติ ซึ่งหลังดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จสิ้นจะทำงานและอยู่ได้ถึงวันที่ 13 ก.พ.2566

หากต้องการทำงานต่อไป ให้ยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานและดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด ก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ โดยนายทะเบียนจะอนุญาตให้ทำงานคราวละ 1 ปี รวม 2 ครั้ง ถึงวันที่ 13 ก.พ.2568

ทั้งนี้ การดำเนินการของแรงงานทั้ง 2 กลุ่มจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ หลังจากประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศกระทรวงแรงงานมีผลบังคับใช้

 

อ่านข่าวอื่นๆ

ครม.อนุมัติ 8.3 พันล้านบาท ช่วยผู้สูงอายุ เริ่ม 19 ก.ค.นี้

ผ่านฉลุย! สภาลงมติ "พ.ร.บ.ตำรวจ" เห็นชอบ 494 เสียง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง