เปิดแนวทางรักษา-จ่ายยา ผู้ป่วยโควิด 4 กลุ่ม

สังคม
19 ก.ค. 65
19:42
932
Logo Thai PBS
เปิดแนวทางรักษา-จ่ายยา ผู้ป่วยโควิด 4 กลุ่ม
อ่านข่าวให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)

กรมการแพทย์ เผยแนวทางการรักษาและจ่ายยาให้ผู้ป่วย COVID-19 ใน 4 กลุ่ม โดยกลุ่มไม่มีอาการจะรักษาตามอาการ-แยกกักที่บ้าน ไม่ให้ยาต้านไวรัส ส่วนกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงโรครุนแรง-ปอดอักเสบเล็กน้อยถึงปานกลาง แพทย์อาจพิจารณาให้ยาต้านไวรัส

วันนี้ (19 ก.ค.2565) นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า การระบาดของ COVID-19 ขณะนี้มีแนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ประชาชนบางส่วนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางการจ่ายยา และมีความเข้าใจผิดว่าผู้ป่วยทุกรายต้องได้รับยาต้านไวรัส

กรมการแพทย์ขอยืนยันว่าผู้ป่วย COVID-19 ควรได้รับการรักษาตามแนวทางการรักษาที่กรมการแพทย์ ร่วมมือกับคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ และผู้แทนทีมแพทย์ที่ปฏิบัติหน้างานมีการทบทวนและปรับแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย ตามข้อมูลวิชาการในประเทศ และต่างประเทศตั้งแต่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันได้มีการประกาศใช้แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 24 วันที่ 11 ก.ค2565 มาใช้ในการรักษาผู้ป่วย COVID-19 แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

  • กลุ่มที่ไม่มีอาการ หรือสบายดี ให้ดูแลรักษาตามอาการ ไม่ให้ยาต้านไวรัส โดยดูแลการรักษาแบบผู้ป่วยนอก แยกกักตัวที่บ้าน (Out-patient with self Isolation) เนื่องจากส่วนมากหายได้เอง แพทย์อาจให้ยาฟ้าทะลายโจรเพื่อบรรเทาอาการที่ไม่รุนแรงได้
  • ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง ไม่มีปอดอักเสบ ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง/โรคร่วมสำคัญ กลุ่มนี้แพทย์อาจให้ favipiravir ในช่วง 4 วันแรกหลังมีอาการ หากผู้ป่วยมีอาการมาแล้วเกิน 5 วัน และผู้ป่วยไม่มีอาการ แพทย์อาจไม่ให้ยาต้านไวรัส เพราะผู้ป่วยจะหายได้เองโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน
  • ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง แต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง หรือมีโรคร่วมสำคัญ หรือผู้ป่วยที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยง แต่มีปอดอักเสบเล็กน้อยถึงปานกลาง ยังไม่ต้องให้ออกซิเจน แพทย์อาจพิจารณาให้ยาต้านไวรัส 1 ชนิด ตั้งแต่เริ่มมีอาการ โดยแพทย์จะพิจารณาจากหลายปัจจัยร่วมกัน ได้แก่ ปัจจัยเสี่ยง ประวัติโรคประจำตัว ข้อห้ามการใช้ยา ปฏิกิริยาต่อกันของยาต้านไวรัสกับยาเดิมของผู้ป่วย
  • กลุ่มที่มีอาการปอดอักเสบต้องได้รับการรักษาด้วยออกซิเจน ผู้ป่วยจะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อติดตามอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดตามแนวทางเวชปฏิบัติ ฯ ทั้งนี้ ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ เพราะยาทุกตัวเป็น emergency used

อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยต่อประชาชน ครอบครัว และชุมชน การป้องกันการติดเชื้อที่ดีที่สุด คือ รับวัคซีน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention เพื่อป้องกันการติดเชื้อ โดยเฉพาะการใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน ล้างมือ และรักษายะยะห่างระหว่างบุคคล

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

โควิดCOVIDCOVID19ยาโควิด

ข่าวสำหรับคุณ

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ