กกต.แจ้งรัฐสภา ไม่เห็นแย้งร่าง พ.ร.บ.พรรคการเมือง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

กกต.แจ้งรัฐสภา ไม่เห็นแย้งร่าง พ.ร.บ.พรรคการเมือง

การเมือง
16 ส.ค. 65
15:06
283
Logo Thai PBS
กกต.แจ้งรัฐสภา ไม่เห็นแย้งร่าง พ.ร.บ.พรรคการเมือง
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
กกต.ส่งหนังสือแจ้งรัฐสภา แจ้ง กกต.เสียงข้างมาก ไม่มีความเห็นแย้งต่อร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พร้อมให้ข้อสังเกตของ กกต. เสียงข้างน้อย

วันนี้ (16 ส.ค.65) สำนักนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทำหนังสือลงชื่อโดยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ถึง นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เรื่องร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว และได้ส่งให้ กกต. พิจารณาทำความเห็น ตามกระบวนการมาตรา 132 ของรัฐธรรมนูญปี 2560

โดย กกต.แจ้งว่า กกต.เสียงข้างมากไม่มีข้อทักท้วงต่อร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวแต่อย่างใด พร้อมให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า กกต. เสียงข้างน้อย มีข้อทักท้วงมาตรา 8 มาตรา 9 และมาตรา 10 ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เนื่องจากสมาชิกพรรคการเมืองไม่ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยอย่างแท้จริง

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง