171 ส.ส.ฝ่ายค้านเข้าชื่อยื่น "ชวน" ส่งตีความ 8 ปี "ประยุทธ์"

การเมือง
17 ส.ค. 65
14:33
335
Logo Thai PBS
171 ส.ส.ฝ่ายค้านเข้าชื่อยื่น "ชวน" ส่งตีความ 8 ปี "ประยุทธ์"
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
171 ส.ส.ฝ่ายค้านร่วมเข้าชื่อยื่น "ชวน หลีกภัย" ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาระ 8 ปี การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของ "พล.อ.ประยุทธ์" พร้อมขอให้ศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจนกว่าศาลจะวินิจฉัย เชื่อนายกฯ ยังไม่ยุบสภา

วันนี้ (17 ส.ค.2565) นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมหัวหน้าพรรคการเมืองฝ่ายค้าน ร่วมกันยื่นหนังสือต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาส่งต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวาระการดำรงตำแหน่ง ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 170 วรรคสอง ประกอบกับมาตรา 158

ขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยว่า 1.การสิ้นสุดลงในการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ 2.ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ พล.อ.ประยุทธ์ หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะวินิจฉัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในการใช้อำนาจบริหารราชการแผ่นดิน

ทั้งนี้ มี ส.ส.เข้าชื่อ 171 คน และคำร้องมีเนื้อหา 18 หน้า ไล่เรียงอ้างถึงตั้งแต่ช่วงการโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ประยุทธ์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันที่ 24 ส.ค.2557 และอ้างอิงข้อกฎหมายประกอบมาตรา 264 ของรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่รองรับคุณสมบัติของ ครม.ในขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี

ขณะเดียวกัน ยังได้นำคำวินิจฉัยของศาลที่เคยชี้ขาดคำร้องเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวมาอ้างอิงกรณีที่มีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องระหว่าง 2 รัฐธรรมนูญ รวมถึงอ้างถึงเจตนารมณ์ความมุ่งหมายและคำอธิบายประกอบของรัฐธรรมนูญมาตรา 158 ที่มีบันทึกความเห็นการประชุมของ กรธ.


ผู้นำฝ่ายค้าน ยังอธิบายกระบวนการ หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พล.อ.ประยุทธ์ พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันที่ 23 ส.ค.ว่า หากคำวินิจฉัยเป็นเช่นนั้นจะทำให้ ครม.พ้นทั้งคณะ แต่รัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้ว่าให้ ครม.ทั้งคณะรักษาการแทนจนกว่าจะมีนายกรัฐมนตรและ ครม.

นอกจากนี้ ยังอธิบายว่า มี 4 กรณีที่เมื่อนายกรัฐมนตรีพ้นตำแหน่งไม่สามารถรักษาการได้ ต้องเป็นคนอื่น คือ 1.พ้นจากตำแหน่งเหตุด้วยมีคุณสมบัติลักษณะต้องห้าม ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 98 2.พิสูจน์ได้ว่านายกรัฐมนตรี มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ เช่น ปมทุจริต 3.การกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง และ 4.ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา 144 เรื่องเกี่ยวกับกระทำผิดต่อการจัดสรรงบประมาณ

ส่วน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีคนที่ 1 จะรักษาการณ์นายกรัฐมนตรีได้ กรณีที่ศาลสั่งให้นายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะมีคำวินิจฉัย ทั้งยังอธิบายว่ากรณีนายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งที่ไม่ใช่สาเหตุจากการยุบสภา ต้องเข้าสู่กระบวนการสรรหาแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีในสภาฯ ใหม่

นพ.ชลน่าน กล่าวอีกว่า การวินิจฉัยของตุลาการศาล เป็นไปได้ตามดุลพินิจหลักพิจารณาและข้อกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นประเด็นการนับวาระดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่มีผลย้อยหลังไปถึงปี 2557 ซึ่งมีข้อถกเถียงกันเยอะ เช่น 51 นักวิชาการด้านนิติศาสตร์ของ 15 มหาวิทยาลัย ที่ตีความทำความเห็น

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ยังเห็นว่าทางออกทางการเมืองของ พล.อ.ประยุทธ์ กับการยุบสภาในวันที่ 22 ส.ค.นี้ สามารถทำได้ เพราะมีอำนาจที่จะทำได้ แต่อาจจะยาก และหากเกิดการยุบสภาในวันที่ 22 ส.ค.นี้ ก็จะเป็นเหตุให้ไม่มีกฎหมายใช้สำหรับการจัดการเลือกตั้งครั้งต่อไป เว้นแต่เข้าสู่กระบวนการนำขึ้นทูลเกล้าฯ แล้วมีการยุบสภาฯ ก็จะไม่เกิดปัญหาในการจัดการเลือกตั้ง แต่เชื่อว่า พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ยุบสภา

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง