คลังยืนยันกองทุนน้ำมันฯ ชำระหนี้เอง ไม่เป็นภาระงบฯ-ปชช. | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

คลังยืนยันกองทุนน้ำมันฯ ชำระหนี้เอง ไม่เป็นภาระงบฯ-ปชช.

เศรษฐกิจ
17 ส.ค. 65
19:34
200
Logo Thai PBS
คลังยืนยันกองทุนน้ำมันฯ ชำระหนี้เอง ไม่เป็นภาระงบฯ-ปชช.
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
โฆษกสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ชี้สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต้องชำระเงินกู้เอง พร้อมยืนยันการค้ำประกันเงินกู้จะไม่เป็นภาระต่องบประมาณและประชาชน

จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับร่างพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.ก.ฯ) วงเงิน 1.5 แสนล้านบาท ว่า คณะรัฐมนตรีออกกฎหมายโยกหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมาเป็นหนี้สาธารณะและให้ประชาชนเป็นผู้แบกรับนั้น

วันนี้ (17 ส.ค.2565) นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล โฆษกสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ให้ข้อมูลว่า สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่กู้เงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ในการรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชน

ทั้งนี้ มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ประเภทหน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ ตามบทนิยามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทำให้การกู้เงินของ สกนช. จะนับเป็นหนี้สาธารณะ

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน สกนช. ยังไม่ได้ดำเนินการกู้เงินแต่อย่างใด นอกจากนี้แม้ว่าร่าง พ.ร.ก.ฯ ดังกล่าวจะกำหนดให้กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินกู้ให้แก่ สกนช. แต่การชำระหนี้เงินกู้ดังกล่าว สกนช.จะต้องเป็นผู้รับภาระการชำระหนี้ โดยใช้รายได้ของตนเอง และกระทรวงการคลังไม่สามารถตั้งงบประมาณเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้กับ สกนช.ได้ ดังนั้นจึงไม่เป็นภาระต่องบประมาณและไม่ได้เป็นการผลักภาระให้กับประชาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง