นายกรัฐมนตรี แต่งตั้ง “อนุชา” นั่งโฆษกรัฐบาล | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

นายกรัฐมนตรี แต่งตั้ง “อนุชา” นั่งโฆษกรัฐบาล

การเมือง
18 ส.ค. 65
16:49
241
Logo Thai PBS
นายกรัฐมนตรี แต่งตั้ง “อนุชา” นั่งโฆษกรัฐบาล
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
นายกรัฐมนตรี แต่งตั้ง "อนุชา บูรพชัยศรี" ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แทน "ธนกร วังบุญคงชนะ" มีผลวันนี้

จากกรณีนายธนกร วังบุญคงชนะ ลาออกจากตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเลื่อนขึ้นเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ แทน น.ส.วทันยา บุนนาค หรือมาดามเดียร์ ที่ประกาศลาออกจาก ส.ส.

วันนี้ (18 ส.ค.2565) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 204/2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการการเมืองปฏิบัติหน้าที่ อีกหน้าที่หนึ่งเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ประกอบกับคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 197 /2562 เรื่องหน้าที่ของโมษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี

จึงมีคำสั่งมอบหมายให้นายอนุชา บูรพชัยศรี ข้าราชการการเมือง ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกหน้าที่หนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค.2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง