ศาลเพิกถอนคำสั่งคพ.ให้ "ประพัฒน์" ชดใช้สินไหมคดีคลองด่าน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ศาลเพิกถอนคำสั่งคพ.ให้ "ประพัฒน์" ชดใช้สินไหมคดีคลองด่าน

สิ่งแวดล้อม
30 ส.ค. 65
19:32
895
Logo Thai PBS
ศาลเพิกถอนคำสั่งคพ.ให้ "ประพัฒน์" ชดใช้สินไหมคดีคลองด่าน
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)ให้ "ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์" อดีต รมว.ทส.และพวก รวม 7 คน (ผู้ฟ้องคดี) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนคดีคลองด่าน ชี้คดีหมดอายุความพ้นเวลา 10 ปี พร้อมเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดทส.

วันนี้ (30 ส.ค.2565) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุด พิพากษาให้กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ชำระเงินค่าจ้างและค่าเสียหายในโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียคลองด่าน จ.สมุทรปราการ กรณีบอกเลิกสัญญาโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน โดย คพ.ต้องจ่ายให้กลุ่มกิจการร่วมค้า (เอ็นวีพีเอสเคจี) จำนวน 4,983 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี

ศาลปกครองกลาง เห็นว่าการที่นายประพัฒน์ กับพวก รวม 7 คน ให้ความเห็นชอบจนนำไปสู่การทำหนังสือแจ้งคู่สัญญาว่านิติกรรมเป็นโมฆะ และให้หยุดการก่อสร้างโดยสิ้นเชิง เป็นเหตุให้กิจการร่วมค้าเอ็นวีพีเอสเคจี ยกขึ้นอ้างเป็นเหตุบอกเลิกสัญญา จนโครงการไม่อาจสำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ ย่อมเป็นเหตุให้ คพ.ได้รับความเสียหาย

จึงเป็นกรณีที่นายประพัฒน์ กับพวก รวม 7 คน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อให้เสียหายแก่ทรัพย์สินของกรมควบคุมมลพิษ โดยถือว่าวันที่ 28 ก.พ.2546 เป็นวันที่นายประพัฒน์ กับพวก รวม 7 คน กระทำละเมิดต่อคพ.

อ่านข่าวเพิ่ม ศาลปกครอง กลับคำสั่ง! คพ.จ่ายค่าโง่คลองด่าน 9.6 พันล้าน

 

แต่การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ให้นายประพัฒน์ กับพวก รวม 7 คน ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ คพ.

โดยอธิบดี คพ.ได้มีคำสั่งกรมควบคุมมลพิษ ที่ 115/2559, 116/2559, 117/2559 ลงวันที่ 11 พ.ค.2559 ที่ให้นายประพัฒน์ กับพวก รวม 7 คน ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่คพ.นั้น เป็นการใช้สิทธิเรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพ้นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันทำละเมิด จึงขาดอายุความแล้ว ตามมาตรา 448 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ดังนั้น กรมควบคุมมลพิษที่ให้นายประพัฒน์ กับพวก รวม 7 คน ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรมคพ.ดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดทส. ที่ 4/2559 ยกอุทธรณ์ของนายประพัฒน์ กับพวก รวม 7 คน จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

 

ส่วนข้ออ้างอื่นๆ ของผู้ฟ้องคดี และข้อต่อสู้ของผู้ถูกฟ้องคดีนั้น ศาลเห็นว่าเมื่อได้วินิจฉัยดังกล่าวแล้วจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยอีก เพราะไม่มีผลทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลง

ศาลปกครองกลาง จึงมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งคพ. ที่ 115/2559, 116/2559, 117/2559 ลงวันที่ 11 พ.ค. 2559 ที่ให้นายประพัฒน์ กับพวก รวม 7 คน ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่คพ.รวมทั้งเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัด ทส.ที่ 4/2559 ยกอุทธรณ์ ของนายประพัฒน์ กับพวก รวม 7 คน โดยให้การเพิกถอน มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่มีคำสั่ง และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดภาพ "คลองด่าน" หลังถูกทิ้งร้าง 10 ปีป่าชายเลนรุกเต็มแปลง

งัดหลักฐานใหม่! สู้ค่าโง่คลองด่าน 9.6 พันล้าน-ศาลให้งดบังคับคดีชั่วคราว

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง