สภาประชาชนเพื่อการปฏิรูปเรียกร้องรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สภาประชาชนเพื่อการปฏิรูปเรียกร้องรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน

การเมือง
24 มิ.ย. 58
15:10
73
Logo Thai PBS
สภาประชาชนเพื่อการปฏิรูปเรียกร้องรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน

สภาประชาชนเพื่อการปฏิรูป ร่วมทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์และอ่านแถลงการณ์ที่หมุดคณะราษฎ์ พวกเขาให้ความสำคัญกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ต้องให้อำนาจกับราษฎร

วันนี้ (24 มิ.ย.2558) ช่วงบ่ายที่ผ่านมา ภาคประชาชนเคลื่อนขบวนจากเวทีสภาประชาชนเพื่อการปฏิรูป ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไปยังหน้าอาคารรัฐสภา เพื่อทำกิจกรรมเชิงลัญลักษณ์ ปักหมุดหมายคณะราษฎร ในโอกาสครบ 83 ปี การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นประชาธิปไตย เพื่อย้ำเจตนารมณ์และเรียกร้องให้รัฐบาลและคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ผลักดันร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยแนวคิดสร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่ และรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องดีกว่าเดิม

จากนั้น ตัวแทนสภาประชาชนเพื่อการปฏิรูป ได้อ่านแถลงการข้อเสนอเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในร่างรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย การเพิ่มบทบัญญัติว่าด้วยการจัดระบบสวัสดิการและบำนาญ , สิทธิในการอยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ดี , สิทธิชุมชนท้องถิ่น , หลักการกระจายอำนาจ , สิทธิผู้ใช้แรงงาน , การสร้างธรรมาภิบาลและคงไว้ซึ่งองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  สิทธิในการคุ้มครองผู้บริโภคและขอให้การทำงานของวุฒิสภาเชื่อมโยงกับความเห็นของประชาชน

ตลอดการทำกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีหน่วยงานด้านความมั่นคงหรือหน่วยงานรักษาความปลอดภัย เข้ามาควบคุมหรือเจรจากับกลุ่มผู้ทำกิจกรรม ก่อนที่ผู้ทำกิจกรรมจะเดินทางกลับมายังเวทีสภาประชาชนเพื่อการปฏิรูป เพื่อหารือถึงแนวทางผลักดันให้ข้อเสนอต่างๆนำไปสู่การปฏิบัติ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง