ผู้บริหาร “ไทยพีบีเอส” ย้ำจุดยืนเป็น “สื่อสาธารณะ” ทำข่าวแบบวารสารศาสตร์เพื่อหาทางออก | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ผู้บริหาร “ไทยพีบีเอส” ย้ำจุดยืนเป็น “สื่อสาธารณะ” ทำข่าวแบบวารสารศาสตร์เพื่อหาทางออก

สังคม
1 ก.ย. 65
20:10
286
Logo Thai PBS
ผู้บริหาร “ไทยพีบีเอส” ย้ำจุดยืนเป็น “สื่อสาธารณะ” ทำข่าวแบบวารสารศาสตร์เพื่อหาทางออก
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวาระรับทราบรายงาน ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564 ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) โดยสมาชิกเสนอแนะให้ ไทยพีบีเอสทำหน้าที่สื่อรวดเร็วแม่นยำ และคาดหวังเป็นสื่อกลางเพื่อสังคม

ขณะที่ผู้บริหารองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ย้ำถึงจุดยืนการทำงาน-ผ่านวารสารศาสตร์เพื่อหาทางออก พร้อมยืนยันการทำข่าวไม่ได้จบแค่รายงาน แต่ต้องทำงานแบบเชิงลึก-ค้นคว้าหาข้อมูล และถอดบทเรียนขยายผล

วันนี้ (1 ก.ย.2565) การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ส.ส.ท. หรือสถานีข่าวไทยพีบีเอส โดยสมาชิกส่วนใหญ่ อภิปรายซักถามถึงแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในสังคม รวมถึงปัญหาความแตกแยก-เฟกนิวส์ และภาวะเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

พร้อมแนะนำให้สถานีข่าวไทยพีบีเอส เพิ่มเติมเรื่องวิธีและแนวทางในการแก้ไขปัญหาแบบเจาะลึก นอกเหนือจากการนำเสนอข่าวข้อมูลปัญหา เพื่อให้ประเทศมีความหวัง อีกทั้งต้องทำงานให้รวดเร็ว -ตอบโจทย์-แม่นยำ และสิ่งสำคัญคือต้องทำให้เกิด Impact มีบทบาทเป็นตัวเร่งการเปลี่ยนแปลงในสังคม

ผู้บริหารไทยพีบีเอส ย้ำถึงจุดยืนเป็นสื่อสาธารณะ ทำข่าวแบบวารสารศาสตร์เพื่อการหาทางออก พร้อมคำนึงถึงการนำเสนอข่าวที่มีความถูกต้องแม่นยำและมีจริยธรรม พร้อมให้ความมั่นใจว่าไทยพีบีเอสเป็นสื่อสาธารณะไม่ใช่สื่อของรัฐหรือสื่อพาณิชย์ และพยายามตอบโจทย์ผู้บริโภค ในยุคที่เปลี่ยน

ผู้บริหารไทยพีบีเอส ยังกล่าวขอบคุณ และพร้อมจะรับข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นข้อมูลเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง