"อัยการ" สั่งฟ้อง "ปารีณา" คดีรุกป่าสงวนแห่งชาติผิดกม. 4 ฉบับ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"อัยการ" สั่งฟ้อง "ปารีณา" คดีรุกป่าสงวนแห่งชาติผิดกม. 4 ฉบับ

การเมือง
7 ก.ย. 65
18:53
2,526
Logo Thai PBS
"อัยการ" สั่งฟ้อง "ปารีณา" คดีรุกป่าสงวนแห่งชาติผิดกม. 4 ฉบับ
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
อัยการ สั่งฟ้อง "ปารีณา ไกรคุปต์" คดีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ระบุมีความผิดตามกฎหมาย 4 ฉบับ โทษจำคุกรวมกันในทุกกระทง ถ้าผิดจริงสูงถึง 30 ปี หลังกมธ.ที่ดิน ทำหนังสือสอบถามสำนักงานอัยการสูงสุด

วันนี้ (7 ก.ย.2565) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กมธ.) ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินคดีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ อดีต ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ตามที่คณะกรรมาธิการฯ ได้ทำหนังสือสอบถามไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด

ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 ก.ย.ที่ผ่านมา นายธงชัย ศรีสวัสดิ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนัก งานอัยการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งอัยการ จ.ราชบุรี ได้ตอบกลับหนังสือถึงคณะกรรมาธิการฯ ระบุว่า

ตามที่ท่านได้ทำหนังสือถึงอัยการสูงสุด ขอทราบผลการดำเนินคดี น.ส.ปารีณา ผู้ต้องหาในสำนวนคดีอาญาที่ 448/2562 ของ สภ.จอมบึง คดีอาญาที่ 1/2563 ตามที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) ทำการสอบสวนเพิ่มเติม และส่งสำนวนให้พนักงานอัยการ จ.ราชบุรี พิจารณาแล้ว เพื่อประกอบการพิจารณานั้น

 

สำนักงานอัยการ จ.ราชบุรี ได้รับสำนวนการสอบสวนของ สภ.จอมบึง และสำนวนการสอบสวนของกองบังคับการตำรวจปราบปรามฯ เมื่อวันที่ 19 มี.ค.2564 ต่อมาน.ส.ปารีณา ได้ร้องขอความเป็นธรรมต่ออัยการ จ.ราชบุรี อธิบดีอัยการภาค 7 และอัยการสูงสุด หลายครั้งต่างวันเวลากัน

สำนักงานอัยการ จ.ราชบุรี ได้มีการตั้งองค์คณะร่วมกันพิจารณาสำนวนเพื่อให้เกิดความละเอียดรอบคอบ และเป็นธรรม และได้ดำเนินการสั่งให้มีการสอบสวนเพิ่มเติม ตามประเด็นในหนังสือร้องขอความเป็นธรรมของผู้ต้องหา ซึ่งในขณะนี้ได้รับผลการสอบสวนเพิ่มเติม จากพนักงานสวบสวนครบถ้วนแล้ว

อัยการสั่งฟ้องคดีรุกป่า-ผิด 4 กฎหมาย

องค์คณะได้ร่วมกันพิจารณาเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง 2 สำนวน ฐานความผิด 1.ร่วมกันยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ เก็บหาของป่า หรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ โดยได้กระทำเป็นเนื้อที่เกิน 25 ไร่ โดยไม่ได้รับอนุญาต

2.ร่วมกันก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยได้กระทำเป็นเนื้อที่เกิน 25 ไร่ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

3.ร่วมกันเข้ายึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงก่อสร้างหรือเผาป่า กระทำด้วยประการใด ให้เป็นการทำลายหรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือที่ทราย ในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามในราชกิจจานุเบกษา หรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน โดยได้กระทำเป็นเนื้อที่เกินกว่า 50 ไร่ โดยไม่ได้รับอนุญาต

อ่านข่าวเพิ่ม ด่วน! "ปารีณา" พ้น ส.ส.ทันที ตัดสิทธิการเมืองตลอดชีวิตคดีรุกป่า

รวมถึงร่วมกันประกอบกิจการน้ำบาดาล ในเขตน้ำบาดาลใดๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองที่ดิน ในเขตน้ำบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ 2507 มาตรา 4,5,6, 8,9,14, 26/4,26/5,31,35 ที่แก้ไขแล้ว กฎกระทรวงฉบับที่ 1,069 (2527) ออกตามความใน พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ.2507 ลงวันที่ 12 ก.ย. 2527 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ลงวันที่ 27 ก.ค.2531 พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 มาตรา 4,54,55,72 ตรี,74 ทวิ ที่แก้ไขแล้ว

ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 1,8,9,108 ทวิ ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 ก.พ.2515 ข้อ 11 พ.ร.บ.น้ำบาดาล 2520 มาตรา 3,5,16,36 ทวิ ที่แก้ไขแล้ว ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 33,83,91 ที่แก้ไขแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างเสนอสำนวนต่ออธิบดีอัยการภาค 7 พิจารณาตามระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ 2563 ข้อ 42 (กรณีคดีสำคัญ)

 

ชี้โทษสูงสุดถ้าผิดจริง จำคุกทุกกระทง 30 ปี 

ทั้งนี้รายงานข่าวจาก กมธ. แจ้งว่า สำหรับความผิดของ น.ส.ปารีณา เป็นการทำความผิดตามกฎหมายหลัก 4 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 พ.ร.บ.ป่าสงวนฯ 2507 พ.ร.บ.น้ำบาดาล 2520 และ พ.ร.บ.ประมวลกฎหมายที่ดินฯ ทั้งนี้เฉพาะในส่วนความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้พ.ศ. 2484 พ.ร.บ.ป่าไม้พ.ศ. 2507 ในกรณีบุกรุก เนื้อที่เกินกว่า 25 ไร่ มีโทษจำคุกไม่ต่ำกว่า 10-20 ปี โทษปรับ 200,000 -2 ล้านบาท โดยหากรวมความผิดทุกกระทง น.ส.ปารีณาอาจมีโทษจำคุกถึง 30 ปี

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 7 เม.ย.ที่ผ่านมา ศาลฎีกา พิพากษาตัดสินคดีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวหาน.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรง บุกรุกที่ป่าสงวนแห่งชาติ 711 ไร่ทำฟาร์มไก่ใน จ.ราชบุรี

โดยศาลฎีกาฯ พิพากษาให้น.ส.ปารีณา" พ้นส.ส.ทันที เหตุฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง เหตุรุกที่ป่าสงวนครอบครอบที่ดินโดยไม่คืนที่ดินสู่การปฏิรูป โดยให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่เกิน 10 ปี ทำให้ไม่มีสิทธิสมัคร ส.ส. และส.ว.และตำแหน่งการเมืองตลอดชีวิต ทั้งนี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ภายใน 45 วัน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

กกต.เคาะเลือกตั้งซ่อมแทน "ปารีณา" 21 พ.ค.นี้

ป.ป.ช.เตรียมยื่นศาลฎีกาฯ เอาผิด "ปารีณา"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง