ราชทัณฑ์ แจง "บุญทรง" ได้สิทธิลาร่วมงานศพแม่ ขอตามระเบียบ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ราชทัณฑ์ แจง "บุญทรง" ได้สิทธิลาร่วมงานศพแม่ ขอตามระเบียบ

การเมือง
20 ก.ย. 65
16:40
721
Logo Thai PBS
ราชทัณฑ์ แจง "บุญทรง" ได้สิทธิลาร่วมงานศพแม่ ขอตามระเบียบ
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
กรมราชทัณฑ์ ออกเอกสารชี้แจงกรณีนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ ได้รับการผ่อนผันลาไปร่วมพิธีฝังศพแม่ ชี้เป็นไปตามระเบียบการลาของนักโทษเด็ดขาด ผู้ต้องขังที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ มีสิทธิยื่นขอลาเพื่อร่วมงานศพได้

กรณีข่าวนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ ผู้ต้องหาคดีรับจำนำข้าว ซึ่งปัจจุบันถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำกลางคลองเปรม ได้ออกนอกพื้นที่เรือนจำ เพื่อไปร่วมพิธีฝังศพนางสุมาลี เตริยาภิรมย์ แม่ที่เสียชีวิต 

วันนี้ (20 ก.ย.2565) กรมราชทัณฑ์ ออกเอกสารชี้แจงระบุว่า การออกนอกพื้นที่เรือนจำฯ ของนายบุญทรง เพื่อไปร่วมงานศพดังกล่าว เป็นไปอย่างถูกต้องตามพ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.2560 และระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการลาของนักโทษเด็ดขาด พ.ศ.2561 รวมถึงระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการลา ของนักโทษเด็ดขาด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 เพื่อให้เป็นการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างมีมนุษยธรรม เป็นเครื่อง จูงใจให้ผู้ต้องขังประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัย เป็นผลดีต่อการปกครองและการบริหารงานของเรือนจำ/ทัณฑสถาน

รวมทั้งเป็นการให้โอกาสในการแสดงความกตัญญู และการไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย ถึงแม้นายบุญทรง  จะอยู่ในความสนใจของประชาชน แต่ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการทั้งยังเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยม และมีคุณสมบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

โดยเรือนจำกลางคลองเปรม มีอำนาจในการอนุญาตให้นายบุญทรง  ได้ลากิจตามที่ร้องขอ ในระหว่างวันที่ 18-20 ก.ย.ที่ผ่านมา

โดยได้ประสานเรือนจำจังหวัดลำพูน และสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ เพื่อประสานการเดินทางไปร่วมพิธีศพได้ มีเจ้าหน้าที่เรือนจำฯ ควบคุมอย่างใกล้ชิด และนำตัวกลับทันทีที่เสร็จภารกิจ

อ่านข่าวเพิ่ม "บุญทรง" ลุ้นอุทธรณ์สู้คดี "ทุจริตระบายข้าว"

มีคุณสมบัติ-ให้สิทธิลาร่วมงานศพได้ 

นอกจากนี้ การลาและออกนอกพื้นที่เรือนจำดังกล่าว เป็นประโยชน์ตาม พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.2560 มาตรา 52 เมื่อนักโทษเด็ดขาดคนใดแสดงให้เห็นว่ามีความประพฤติดี ไม่เป็นผู้กระทำผิดวินัยในเรือนจำ มีความอุตสาหะ ความก้าวหน้าในการศึกษา และทำการงานเกิดผลดี หรือทำความชอบแก่ทางราชการเป็นพิเศษ โดยต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นกลางขึ้นไป และไม่ได้กระทำความผิด ซึ่งเป็นที่สะเทือนขวัญหรืออยู่ในความสนใจของประชาชน

หากได้รับอนุญาตให้ออกไปทำกิจธุระแล้ว อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือสร้างความสับสนแก่ประชาชนได้ เมื่อมีความจำเป็นเห็นประจักษ์เกี่ยวด้วยกิจธุระสำคัญหรือกิจการในครอบครัวแล้ว อาจได้รับประโยชน์ในการลา แต่ห้ามมิให้ออกไปนอกราชอาณาจักร และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด

อ่านข่าวเพิ่ม ศาลฯสั่งชดใช้คดีจำนำข้าวจีทูจีกว่า 1.6 หมื่นล้าน

โดยผู้ต้องขังทุกคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์จะมีสิทธิ ได้รับการพิจารณาไม่เฉพาะแต่นายบุญทรงเท่านั้น และจะให้สิทธิเฉพาะการลาไปร่วมพิธีฌาปนกิจศพผู้ตายที่เป็น บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตรของนักโทษเด็ดขาดเท่านั้น โดยจะต้องมีใบมรณบัตรหรือหนังสือรับรองการตายมาเพื่อพิจารณาร้องขอ

ส่วนการพิจารณาว่าจะอนุญาตหรือไม่ จะต้องคำถึงความปลอดภัยของนักโทษเด็ดขาดและเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมเป็นหลัก และต้องมีเจ้าหน้าที่ทำการควบคุมอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายได้

ทั้งนี้ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเมื่อวันที่ 6 ก.ย.2562 พิพากษา ชั้นอุทธรณ์คดีทุจริตโครงการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือ จีทูจี ตัดสินจำคุกนายบุญทรง  อดีต รมว.พาณิชย์ เพิ่ม 6 ปี รวมจำคุกเป็น 48 ปี

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

จำคุกเพิ่ม 6 ปี ”บุญทรง” คดีระบายข้าวจีทูจี

ศาลฎีกาฯพิพากษาจำคุก “บุญทรง”ขายข้าวจีทูจี 42 ปี

เรียกค่าเสียหาย "ขายข้าวจีทูจี" 2 หมื่นล้าน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง