"ต่างชาติอยู่ในไทย" ฟรีวีซ่า 45 วัน - Visa on Arrival 30 วัน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"ต่างชาติอยู่ในไทย" ฟรีวีซ่า 45 วัน - Visa on Arrival 30 วัน

เศรษฐกิจ
20 ก.ย. 65
16:56
21,833
Logo Thai PBS
"ต่างชาติอยู่ในไทย" ฟรีวีซ่า 45 วัน - Visa on Arrival 30 วัน
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ครม.เห็นชอบขยายเวลาให้ชาวต่างชาติอยู่ในประเทศไทย ผู้ได้รับฟรีวีซ่าอยู่ได้ไม่เกิน 45 วัน ส่วนผู้ได้รับ Visa on Arrival อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน

วันนี้ (20 ก.ย.2565) ที่ประชุม ครม. เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเพิ่มระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ  

สาระสำคัญ เป็นการขยายระยะเวลาการพำนักในราชอาณาจักร สำหรับคนต่างด้าวบางจำพวกที่เดินทางเข้าประเทศไทย ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2565-31 มี.ค. 2566 ดังนี้

1. คนต่างด้าวที่ขอรับการตรวจลงตรา Visa on Arrival ขยายระยะเวลาจากเดิมพำนักได้ไม่เกิน 15 วัน เป็นไม่เกิน 30 วัน  
2. คนต่างด้าวผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศที่รัฐบาลของประเทศนั้น ทำความตกลงระหว่างกันกับรัฐบาลไทย กรณีการยกเว้นการตรวจลงตรา ขยายจากเดิมไม่เกิน 30 วัน เป็นไม่เกิน 45 วัน
3. คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราว ซึ่งได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา ประเภท ผ.30 ซึ่งเป็นมาตรการที่ไทยให้ฝ่ายเดียว ขยายจากเดิมไม่เกิน 30 วัน เป็นไม่เกิน 45 วัน 

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. ครั้งที่ 11/65 เมื่อวันที่ 19 ส.ค.2565 เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการพำนักของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ และเพิ่มค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวระหว่างที่อยู่ในไทย ซึ่งจะเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง