ศาลรัฐธรรมนูญรับตีความร่างกฎหมายลูก 2 ฉบับ ขัด รธน.หรือไม่ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ศาลรัฐธรรมนูญรับตีความร่างกฎหมายลูก 2 ฉบับ ขัด รธน.หรือไม่

การเมือง
21 ก.ย. 65
15:52
339
Logo Thai PBS
ศาลรัฐธรรมนูญรับตีความร่างกฎหมายลูก 2 ฉบับ ขัด รธน.หรือไม่
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ศร.รับคำร้องตีความร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.และ ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง วินิจฉัยความชอบด้วยกฏหมาย สั่งให้ผู้เกี่ยวข้องส่งความเห็นและหนังสือต่อศาลฯ ภายใน 15 วัน

วันนี้ (21 ก.ย.2565) ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ รับคำร้องของประธานสภาฯ ซึ่งเป็นคำร้องของ ส.ส. และ ส.ว.เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ที่ขอให้ศาลวินิจฉัยว่า มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 93 และมาตรา 94 หรือไม่และตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยศาลสั่งให้ผู้ร้องและประธาน กกต.ชี้แจงตามประเด็นที่ศาลกำหนดและจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน

ขณะเดียวกันศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของสมาชิกวุฒิสภาที่ขอให้ศาลวินิจฉัยว่า ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ และตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยศาลสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นเป็นหนังสือพร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลภายใน 15 วัน 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง