กรอบเวลา "ประยุทธ์" ดำรงตำแหน่งนายกฯ ครบ 8 ปี

การเมือง
30 ก.ย. 65
06:29
674
Logo Thai PBS
กรอบเวลา "ประยุทธ์" ดำรงตำแหน่งนายกฯ ครบ 8 ปี
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ประเด็นทางการเมืองที่ร้อนแรงที่สุดในวันนี้คงหนีไม่พ้น อนาคตทางการเมืองของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งก็คือ การดำรงตำแหน่งนายกฯ เกินกว่า 8 ปี ตามที่รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 กำหนดไว้ในมาตรา 158 หรือไม่

เป็นอีกครั้งที่ข่าวในแวดวงการเมืองเป็นที่น่าจับตา โดยเฉพาะในวันนี้ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอนาคตทางการเมืองของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในประเด็น การดำรงตำแหน่งนายกฯ ครบ 8 ปี ตามที่รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 กำหนดไว้ในมาตรา 158 หรือไม่

มาตราดังกล่าวระบุว่า มาตรา 158 วรรคสี่ กำหนดว่า “นายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน 8 ปี มิได้ ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่”

อย่างไรก็ตาม กรอบระยะเวลา 8 ปี ถูกมองไว้ใน 3 แบบ คือ

1.กรอบเวลาที่ 1 นับตั้งแต่วันที่ "พล.อ.ประยุทธ์" ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นนายกฯ ครั้งแรกในวันที่ 24 ส.ค.2557 ครบ 8 ปี ในวันที่ 23 ส.ค.2565

2.กรอบเวลาที่ 2 ครบกำหนดในวันที่ 5 เม.ย.2568 หรือ 8 ปีนับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 เมื่อวันที่ 6 เม.ย.2560

3.กรอบเวลาที่ 3 ครบกำหนดในวันที่ 8 มิ.ย.2570 โดยครบ 8 ปีนับตั้งแต่ "พล.อ.ประยุทธ์" ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นนายกฯครั้งที่ 2 หลังการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2562

ข่าวที่เกี่ยวข้อง