"ทพญ.จิดาภา" หวังพัฒนาชีวิตคนหนองคาย ด้วย "นาคีรูท"

การเมือง
23 ก.ย. 65
10:39
449
Logo Thai PBS
"ทพญ.จิดาภา" หวังพัฒนาชีวิตคนหนองคาย ด้วย "นาคีรูท"
"ทพญ.จิดาภา" ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เขต 2 จ.หนองคาย พรรคภูมิใจไทย เผยวิสัยทัศน์พัฒนาชีวิต ชาวบ้านลุ่มน้ำโขงผ่าน "นาคีรูท" เล็งแก้ปัญหาเศรษฐกิจหลังเผชิญปัญหาโควิด-19

วันนี้ (23 ก.ย.2565) ทพญ.จิดาภา สุนทรธนากุล ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เขต 2 จังหวัดหนองคาย พรรคภูมิใจไทย นักธุรกิจในท้องถิ่น จ.หนองคาย รองประธานหอการค้าจังหวัดหนองคาย ที่คลุกคลีกับประชาชนในพื้นที่มากว่า 20 ปี พูดคุยกับ "อุรชัย สอนแก้ว" ในรายการมุมการเมือง ชอง "ทั่วถิ่นการเมือง" พร้อมเผยวิสัยทัศน์ในการพัฒนา จ.หนองคาย จากนโยบายที่จะใช้สู้ศึกในการเลือกตั้งครั้งหน้า

ทพญ.จิดาภา กล่าวว่า มีความตั้งใจว่า จ.หนองคาย และ จ.บึงกาฬ จะจับมือร่วมกัน ในการนโยบายและพัฒนา ไปพร้อมกัน ด้วยการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำโขง หรือ "นาคีรูท" ให้เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งค้าขายชายแดน ที่สามารถสร้างรายได้ให้คนหนองคาย

ทพญ.จิดาภา ยังกล่าวว่า ทางกลุ่มจังหวัดได้มีการวางแผนเพื่อนำงบประมาณมาพัฒนาทั้ง 5 จังหวัดลุ่มน้ำโขงในเรื่องของการท่องเท่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับความเชื่อทางพญานาค

จ.หนองคาย อยู่อย่างนี้มานานแล้ว แต่ จ.บึงกาฬ ที่เพิ่งเกิด แต่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ผ่านการทำงานของผู้นำพรรคภูมิใจไทย ฉะนั้นจึงอยากให้มีการพัฒนาในรูปแบบนี้เช่นกัน

ทพญ.จิดาภา ยังกล่าวถึงนโยบายที่เตรียมไว้จะเน้นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชนเป็นหลัก โดยเฉพาะภายหลังปัญหาโควิด - 19 หนึ่งในนโยบายที่เชื่อว่าจะได้รับการตอบรับคือ "โครงการพักหนี้ ปลอดดอกเบี้ย 3 ปี ไม่เกินคนละ 1 ล้านบาท"

21 ปี ที่ผ่านมาอาจมองว่า จ.หนองคาย เป็นพื้นที่ของพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง แต่เชื่อว่าความคิดของประชาชนมีการเปลี่ยนแปลง ตอนนี้ประชาชนเริ่มมองว่า 20 ปีที่ผ่านมาเราได้อะไร ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะเปลี่ยนแปลง เราอยากจะได้ผู้นำที่กล้าคิด กล้าทำ มีศักยภาพ มีความพร้อมที่จะอาสามาพัฒนา จ.หนองคายเขต 2 อย่างแท้จริง