"กรมธนารักษ์-วงษ์สยาม" เซ็นสัญญาสัมปทานท่อน้ำอีอีซี | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"กรมธนารักษ์-วงษ์สยาม" เซ็นสัญญาสัมปทานท่อน้ำอีอีซี

เศรษฐกิจ
23 ก.ย. 65
12:21
424
Logo Thai PBS
"กรมธนารักษ์-วงษ์สยาม" เซ็นสัญญาสัมปทานท่อน้ำอีอีซี
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
กรมธนารักษ์และบริษัท วงษ์สยาม ลงนามทำสัญญาสัมปทานโครงการบริหารจัดการน้ำภาคตะวันออก แทนอีสวอเตอร์ หลังศาลปกครองออกคำสั่งไม่คุ้มครองการระงับทำสัญญา มูลค่า 2.5 หมื่นล้านบาท

วันนี้ (23 ก.ย.2565) ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งไม่คุ้มครองชั่วคราว ตามคำร้องจากบริษัท บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออก หรือ อีสวอเตอร์

นายประภาส คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมกับนายอนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ลงนามทำสัญญาดำเนินโครงการบริหารจัดการท่อส่งน้ำสายหลักภาคตะวันออก หรือ อีอีซี มูลค่า 25,000 ล้านบาท หลังจากถูกเลื่อนทำสัญญามาแล้ว 2 ครั้ง ตั้งแต่เดือน พ.ค.2565

สำหรับสาระสำคัญสัญญาสัมปทานฉบับนี้ กำหนดให้ผู้บริหารโครงการฯ ตอบสนองความต้องการใช้น้ำของชุมชนและกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเพียงพอและทันต่อการณ์ เพื่อให้เกิดเสถียรภาพและความมั่นคงที่มีผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคตะวันออก โดยกระทรวงการคลังจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม

 

ตามมติคณะกรรมการที่ราชพัสดุ เมื่อวันที่ 14 มี.ค.2565 ให้บริษัท วงษ์สยาม ได้รับสิทธิการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก มีกำหนดระยะเวลา 30 ปี

บริษัทฯ ต้องชำระผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่กรมธนารักษ์ตลอดอายุสัญญา ดังนี้

  1. ค่าแรกเข้าเพื่อทำสัญญา เป็นเงิน 1,450 ล้านบาท
  2. ผลประโยชน์ตอบแทนรายปี (Fixed Fee) ปีแรกชำระในวันที่ลงนามในสัญญา เป็นเงิน 44.64 ล้านบาท รวมตลอดอายุสัญญาเป็นเงิน 2,908.03 ล้านบาท
  3. ส่วนแบ่งรายได้รายปี (Revenue Sharing) จากการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก ในอัตราร้อยละ 27 ต่อปี ของรายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่ายทุกปีตลอดอายุสัญญา รวมเป็นเงิน 21,335.19 ล้านบาท

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง