รัฐบาลจ่ายเยียวยา "ผู้เสียชีวิต-บาดเจ็บ" เบื้องต้นกว่า 13 ล้านบาท

อาชญากรรม
7 ต.ค. 65
16:29
1,092
Logo Thai PBS
รัฐบาลจ่ายเยียวยา "ผู้เสียชีวิต-บาดเจ็บ" เบื้องต้นกว่า 13 ล้านบาท
อ่านข่าวให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)

3 หน่วยงานรัฐบาลเร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้บาดเจ็บ-เสียชีวิตจากเหตุโศกนาฏกรรม จ.หนองบัวลำภู เบื้องต้นจ่ายเงินช่วยเหลือทายาทผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 13 ล้านบาท

วันนี้ (7 ต.ค.2565) นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ 3 หน่วยงานของรัฐบาลได้เร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่ จ.หนองบัวลำภู ซึ่งมีผู้เสียชีวิต 37 คน รวมผู้ก่อเหตุ และผู้บาดเจ็บ 10 คน โดยจ่ายเงินช่วยเหลือทายาทผู้เสียชีวิตแล้วรวม 13,185,555 บาท ดังนี้

กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยฯ

1. คณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี มีมติให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเบื้องต้น เพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น เฉพาะผู้เสียหาย ไม่รวมถึงผู้ก่อเหตุและบุคคลในครอบครัวซึ่งจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน ดังนี้

1.1 กรณีเสียชีวิต (ค่าจัดการศพและเงินทุนเลี้ยงชีพ) คนละ 200,000 บาท
1.2 กรณีบาดเจ็บสาหัส คนละ 100,000 บาท
1.3 กรณีบาดเจ็บไม่สาหัส คนละ 50,000 บาท
1.4 กรณีทุพพลภาพ คนละ 200,000 บาท

ทั้งนี้ การช่วยเหลือจำนวนดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ซึ่งคณะกรรมการกองทุนฯ จะได้พิจารณาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมเพิ่มเติมต่อไป

ล่าสุดวันนี้ (7 ต.ค.) กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยฯ ได้โอนเงินช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพและเงินทุนเลี้ยงชีพให้กับทายาทผู้เสียชีวิต 34 คน คนละ 200,000 บาท รวมเป็นเงิน 6,800,000 บาท แต่ยังไม่รวมถึงผู้ก่อเหตุและบุคคลในครอบครัวซึ่งจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน

กระทรวงยุติธรรม

2. กระทรวงยุติธรรม พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากเหตุการณ์นี้ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 กรณีการเสียชีวิต 36 คน (ไม่รวมผู้ก่อเหตุ) ทายาทมีสิทธิได้รับเงิน ดังนี้

2.1 ค่าตอบแทนกรณีถึงแก่ความตาย จำนวน 50,000 บาท
2.2 ค่าจัดการศพ 20,000 บาท
2.3 ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู 40,000 บาท

รวมเป็นเงิน 110,000 บาทต่อคน โดยมีผู้มีสิทธิได้รับเงิน 36 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,960,000 บาท

กรณีบาดเจ็บจำนวน 10 คน มีสิทธิได้รับเงิน ดังนี้

 • ค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท ตามใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 20,000 บาท
 • ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ ให้จ่ายในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในท้องที่จังหวัดที่ไม่สามารถประกอบการงาน ไม่เกิน 1 ปี วันละ 315 บาทในพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู
 • ค่าตอบแทนความเสียหายอื่น ไม่เกิน 50,000 บาท

สำนักงานประกันสังคม

3. การช่วยเหลือในส่วนของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กรณีผู้เสียชีวิต 37 คน (เด็ก 24 คน-ผู้ใหญ่ 13 คน) ดังนี้

ในจำนวนผู้เสียชีวิต 13 คน เป็นผู้ประกันตน 2 คน ได้รับการช่วยเหลือค่าทำศพ-ค่าทดแทนกรณีตาย 120 เดือน และเงินบำเหน็จชราภาพ

 • คนที่ 1 รวมเป็นเงิน 1,163,786 บาท
 • คนที่ 2 รวมเป็นเงิน 1,134,245 บาท

รวมคนที่ 1-2 เป็นเงิน 2,298,031 บาท

คนที่ 3-7 เคยเป็นผู้ประกันตน

 • คนที่ 3 มีสถานะลาออก ตั้งแต่ปี 2547 มีเงินสมทบชราภาพ 2 งวด 199 บาท
 • คนที่ 4 สถานะลาออกตั้งแต่ 1 พ.ค.2562 มีเงินสมทบชราภาพ 147 งวด 64,083 บาท (ไม่รวมดอกผล)
 • คนที่ 5 มีเงินสมทบชราภาพ 32,166 บาท (ไม่รวมดอกผล)
 • คนที่ 6 สถานะลาออก ตั้งแต่ 28 ก.พ.2562 มีเงินสมทบชราภาพ 34 งวด 25,277 บาท (ไม่รวมดอกผล)
 • คนที่ 7 มีเงินสมทบชราภาพ 5,799 บาท

ส่วนลำดับที่ 8-13 ไม่เคยเป็นผู้ประกันตน

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับทายาทผู้เสียชีวิต ที่เป็นผู้ประกันตนและเคยเป็นผู้ประกันตน รวมเป็นเงินจำนวน 2,425,555 บาท

โฆษกรัฐบาล ระบุอีกว่า เหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับความเสียหายจำนวนมาก รัฐบาลได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแล เยียวยาจ่ายเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ฯ ซึ่งผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจะได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย เช่น กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ จะพิจารณาดูแลเยียวยาผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ขณะปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน ซึ่งเป็นกรณีเสียชีวิตเนื่องจากการทำงาน ให้ได้รับสิทธิจากกองทุนเงินทดแทน

คปภ.เผยศูนย์เด็กเล็กฯ ทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกด้านประกันภัย เพื่อเร่งช่วยเหลือด้านประกันภัยคุ้มครองสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประสบเหตุ จ.หนองบัวลำภู

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ระบุว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีการทำกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม สำหรับสถานศึกษา กับบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) เริ่มวันที่ 16 พ.ค.2565 สิ้นสุดวันที่ 16 พ.ค.2566 ผู้เอาประกันภัยตามรายชื่อที่แจ้งไว้กับบริษัท

โดยมีข้อตกลงความคุ้มครอง ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อบ.2) จำนวนเงินเอาประกันภัย นักเรียน/บุคลากร จำนวน 50,000 บาทต่อคน ซึ่งสำนักงาน คปภ.ได้ประสานงานและจะดูแลเพื่อให้มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยเร็ว

ส่วนผู้บาดเจ็บ จากการตรวจสอบพบข้อมูลเพิ่มเติมว่า ผู้ประสบเหตุบางคนมีการทำประกันภัย แต่กรมธรรม์ประกันภัยได้หมดความคุ้มครองแล้วและไม่มีการต่ออายุ สำหรับผู้ที่ยังมีความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย สำนักงาน คปภ.จะเร่งติดตามประสานงานให้บริษัทประกันภัยชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนโดยเร็วเช่นกัน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสำหรับคุณ

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ