"แกร็บ" เตรียมหารือ "ไรเดอร์" ปมปรับระบบงาน คาดได้ข้อสรุปใน 14 วัน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"แกร็บ" เตรียมหารือ "ไรเดอร์" ปมปรับระบบงาน คาดได้ข้อสรุปใน 14 วัน

เศรษฐกิจ
3 พ.ย. 65
17:29
1,471
Logo Thai PBS
"แกร็บ" เตรียมหารือ "ไรเดอร์" ปมปรับระบบงาน คาดได้ข้อสรุปใน 14 วัน
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
แกร็บ ประเทศไทย ออกแถลงการณ์ เตรียมหารือไรเดอร์ กรณีปรับระบบงาน คาดได้ข้อสรุปใน 14 วัน

ความคืบหน้า กรณีกลุ่มผู้ขับขี่ส่งอาหารในรูปแบบงาน GrabFood และ GrabMart รวมตัวกันหน้าห้างสรรพสินค้าย่านราชประสงค์ เรียกร้องบริษัทแก้ปัญหาระบบการจอง และรายได้ต่อรอบที่สูญเสียจากการปรับระบบใหม่

วันนี้ (3 พ.ย.2565) ล่าสุด แกร็บ ประเทศไทย ออกแถลงการณ์ โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

จากกรณีที่มีกลุ่มพาร์ตเนอร์คนขับแกร็บบางส่วนในเขตกรุงเทพฯ ได้รวมตัวกันเพื่อยื่นข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการให้บริการและการบริหารค่าตอบแทนของพาร์ตเนอร์คนขับผู้ให้บริการจัดส่งอาหารนั้น

บริษัทฯ ได้รับทราบถึงปัญหาและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ แล้ว และขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงเบื้องต้น ดังนี้

 

1) บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับทุกความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ รวมถึงพาร์ตเนอร์คนขับ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการ ตลอดจนการบริหารงานในด้านต่าง ๆ 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพาร์ตเนอร์คนขับที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ ในรูปแบบที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาทิ ศูนย์ช่วยเหลือในแอป Grab Driver หรือทางโทรศัพท์ (Call Center)

กลุ่มเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของแกร็บ หรือ ผ่านตัวแทนพาร์ตเนอร์คนขับจากโครงการ Grab Partner Club โดยหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและการสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในสังคม รวมถึงการเปิดช่องทางพิเศษเพื่อให้พาร์ตเนอร์คนขับได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์ 

 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเตรียมจัดประชุมกลุ่มย่อยกับตัวแทนพาร์ตเนอร์คนขับ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง

ตลอดจนร่วมหารือถึงแนวทางในการจัดการกับประเด็นต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น พาร์ตเนอร์คนขับ พาร์ตเนอร์ร้านค้า รวมถึงผู้ใช้บริการ ซึ่งบริษัทฯ จะทำการสื่อสารและชี้แจงข้อสรุปในประเด็นต่างๆ ให้พาร์ตเนอร์คนขับรับทราบภายใน 14 วัน

2) สำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงานและการบริหารค่าตอบแทนของพาร์ตเนอร์คนขับนั้น บริษัทฯ ตระหนักดีว่าประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องที่อ่อนไหวและเป็นสิ่งที่พาร์ตเนอร์คนขับให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

 

ดังนั้น ที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการและประกาศใช้นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนของพาร์ตเนอร์คนขับด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด

รวมถึงยังสามารถรักษาความสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ โดยคำนึงถึงปัจจัยรอบด้าน อาทิ จำนวนพาร์ตเนอร์คนขับในพื้นที่ จำนวนการสั่งอาหารของผู้ใช้บริการ ประสิทธิภาพในการให้บริการของพาร์ตเนอร์คนขับ เป็นต้น

โดยที่ผ่านมาระดับของอุปทานและอุปสงค์ (จำนวนพาร์ตเนอร์คนขับที่ให้บริการและจำนวนผู้ใช้บริการสั่งอาหาร) ได้ผันผวนไปตามสถานการณ์ของตลาด ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงก่อนและหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพยายามอย่างยิ่งที่จะบริหารจัดการประเด็นดังกล่าวอย่างดีที่สุด โดยจะทบทวนมาตรการต่าง ๆ พร้อมพิจารณาหาแนวทางใหม่ๆ โดยคำนึงถึงการรักษาสมดุลทางธุรกิจและสร้างประโยชน์กับทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมที่สุด

ในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม แกร็บ ประเทศไทย ขอยืนยันว่า เรายังคงยึดมั่นเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งส่งเสริมให้คนไทยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มของเราในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิต

โดยเฉพาะพาร์ตเนอร์คนขับนับหลายแสนราย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ที่ใช้แอปพลิเคชันของเราในการสร้างรายได้เสริมจากการให้บริการต่างๆ ด้วยรูปแบบการทำงานที่เป็นอิสระและมีความยืดหยุ่น

ขณะเดียวกัน เรายังคงไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาบริการและปรับปรุงแพลตฟอร์มของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในยุคปัจจุบัน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

"กลุ่มไรเดอร์" Grab รวมตัวร้องแก้ปัญหาปรับระบบทำงาน 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง