ธปท.เตรียมออกเกณฑ์ห้ามแอปฯ ธนาคารล่มเกิน 8.7 ชั่วโมงต่อปี | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ธปท.เตรียมออกเกณฑ์ห้ามแอปฯ ธนาคารล่มเกิน 8.7 ชั่วโมงต่อปี

เศรษฐกิจ
10 พ.ย. 65
07:20
976
Logo Thai PBS
ธปท.เตรียมออกเกณฑ์ห้ามแอปฯ ธนาคารล่มเกิน 8.7 ชั่วโมงต่อปี
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะผู้กำกับดูแลเตรียมออกเกณฑ์ควบคุมการให้บริการแอปฯ ธนาคาร เบื้องต้น อาจกำหนดว่า ห้ามแอปฯ ล่มเกิน 8.7 ชั่วโมงต่อปี เพื่อลดปัญหาประชาชนใช้จ่ายไม่ได้ เสียโอกาสทั้งคนซื้อคนขาย

เมื่อวันที่ 9 พ.ย.2565 นายกิตติ โฆษะวิสุทธิ์ ที่ปรึกษากรรมการศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่งคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร (TB CERT) เปิดเผยว่า หลังจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เตรียมออกแนวทางปฏิบัติกรณีแอปพลิเคชันธนาคารล่ม ขณะนี้ ธปท.ได้รับฟังความคิดเห็นและร่วมหารือกับสถาบันการเงินและหน่วยงานอื่น หรือผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ คาดว่าจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ธปท.เพื่อพิจารณาเห็นชอบและออกประกาศให้รับทราบร่วมกันต่อไป

หากมีการกำหนดให้มีการดำเนินการแบบชัดเจนตามประกาศแล้ว สถาบันการเงินทุกแห่งต้องรับเงื่อนไขตามที่ ธปท.กำหนด ซึ่งการออก Service Level Agreement (SLA) ข้อตกลงเกี่ยวกับระยะเวลาการให้บริการทางการเงินในด้านต่าง ๆ เช่น การเกิดเหตุการณ์ขัดข้องของระบบการทำธุรกรรมในแอปพลิเคชันของธนาคารต่าง ๆ เมื่อผู้ใช้บริการติดต่อกับธนาคารไม่ได้ โดยช่วงเวลาที่ธนาคารกำลังแก้ระบบที่ขัดข้องจะต้องอยู่ภายในเวลาที่กำหนด ตัวเลข SLA หรือระยะเวลาที่ยอมรับได้หากเกิดระบบล่มจะอยู่ที่ 99.99 หรือคิดเป็นยอดสะสมประมาณ 8.7 ชั่วโมงต่อปี และห้ามใช้เวลาสะสมทั้งปีเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

การออกเกณฑ์จะเน้นไปที่การอำนวยความสะดวก เพราะ ธปท.ไม่ต้องการให้ระบบสะดุด เพราะขณะนี้การชำระเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ขยายตัวมากขึ้น เเละต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน ดังนั้น เรื่องของบทลงโทษคาดว่า ธปท.ยังคงไม่ออกมา

ทั้งนี้ เรื่องระบบล่มอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับส่วนของแอปฯ ธนาคารทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่ระบบจะล่มจากการทำธุรกรรมพร้อมกันในปริมาณมากจากจำนวนการเข้าใช้ระบบที่มีความถี่สูง เช่น Shopee Lazada ออกโปรโมชั่นช้อปรายเดือนก็มีลูกค้าจำนวนมากใช้บริการส่งผลให้การชำระเงินติดขัดและเกิดระบบล่มตามมา เป็นต้น

ล่าสุด ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ของ ธปท. ได้เผยแพร่สถิติระบบแบงก์ขัดข้องในไตรมาส 3 ปี 2565 โดยพบว่า ธนาคารทหารไทยธนชาต ล่มสูงสุดถึง 6 ครั้ง เป็นเวลา 46 ชั่วโมง ธนาคารไทยพาณิชย์ล่ม 6 ครั้ง เป็นเวลา 6 ชั่วโมง ธนาคารยูโอบี ล่ม 1 ครั้ง ระยะเวลา 2 ชั่วโมง

ส่วนกรุงไทย กรุงศรีอยุธยา ซิตี้แบงก์ ซีไอเอ็มบี และทิสโก้ ล่มธนาคารละ 1 ครั้ง 1 ชั่วโมง ส่วนที่เหลือไม่มีรายงานเรื่องความขัดข้องเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเกิดขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง