ครั้งแรกในไทย! ขึ้นทะเบียนฟอสซิล "วาฬบรูด้า" อายุ 3,380 ปี

Logo Thai PBS
ครั้งแรกในไทย! ขึ้นทะเบียนฟอสซิล "วาฬบรูด้า" อายุ 3,380 ปี
อ่านข่าวให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศขึ้นทะเบียนฟอสซิล "วาฬบรูด้า" อายุ 3,380 ปีในยุคโฮโลซีนตอนปลาย ค้นพบที่บ้านคลองหลวง ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โดยเป็นฟอสซิลวาฬตัวแรกได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมาย

เมื่อวันที่ 9 พ.ย.2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่องให้ซากดึกดำบรรพ์เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน ลงนามโดยนายพงศ์บุณย์ ปองทอง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี วันที่ 29 ก.ย. 2565

ทั้งนี้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 วรรคหนึ่ง แห่งพ.ร.บ.คุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ.2551 และข้อ 4 (2) แห่งประกาศคณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ เรื่องหลักเกณฑ์การประกาศเป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนและเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน พ.ศ.2552 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

โดยประกาศคณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ เรื่องหลักเกณฑ์การประกาศเป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนและเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ประกาศให้ซากดึกดำบรรพ์ของวาฬ "บาลีนอพเทอรา อีดีไน" (Balaenoptera edeni) ชื่อสามัญ Bryde's whale (วาฬบรูด้า) อายุโฮโลซีนตอนปลาย 3,380 ± 30 ปี จำนวน 141 ชิ้นตัวอย่าง

อ่านข่าวเพิ่ม  คาด 15 วันเก็บกู้โครงกระดูกวาฬโบราณสมุทรสาคร

ภาพ:เพจ ThaiWhales

ภาพ:เพจ ThaiWhales

ภาพ:เพจ ThaiWhales

โดยมีสถานที่พบ คือ บ้านคลองหลวง ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ซึ่ง นายจิตติ วัฒนสินธุ์ ค้นพบเมื่อวันที่ 1 พ.ย.2563 เจ้าของหรือผู้ครอบครอง บริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มอบให้กับกรมทรัพยากรธรณี เพื่อนำไปศึกษาวิจัย โดยเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี ทั้งนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ภาพ:กรมทรัพยากรธรณี

ภาพ:กรมทรัพยากรธรณี

ภาพ:กรมทรัพยากรธรณี

สำหรับฟอสซิลวาฬบรูดาถือเป็นครั้งแรกที่พบและมีการประกาศขึ้นทะเบียนคุ้มครองภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ.2551 หลังจากการค้นพบเมื่อ 2 ปีก่อนทีมนักวิจัยจากกรมทรัพยากรธรณี ชาวบ้านและนักวิจัยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และทีม ThaiWhales ร่วมวิจัยฟอสซิลวาฬเกือบยาว 12 เมตร ซึ่งถือว่าสมบูรณ์ที่สุดในไทย  

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไขปริศนาอายุ “วาฬอำแพง” บ่งชี้ 3,380 ปีก่อน "บ้านแพ้ว" เป็นทะเล

ข่าวดี! พบกะโหลก-ขากรรไกรบน ฟอสซิล "วาฬอำแพง"

ตะลึง! พบกระดูกวาฬโบราณที่บ้านแพ้ว คาดจุดพบเป็นทะเลมาก่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสำหรับคุณ

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ