รฟท. ยันไม่เกี่ยวกลุ่มทุนจีนสีเทา ตั้งทีมสอบ "โมเดลหัวรถไฟความเร็วสูง" | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

รฟท. ยันไม่เกี่ยวกลุ่มทุนจีนสีเทา ตั้งทีมสอบ "โมเดลหัวรถไฟความเร็วสูง"

เศรษฐกิจ
16 พ.ย. 65
18:10
364
Logo Thai PBS
รฟท. ยันไม่เกี่ยวกลุ่มทุนจีนสีเทา ตั้งทีมสอบ "โมเดลหัวรถไฟความเร็วสูง"
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
การรถไฟฯ ยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนจีนสีเทา ย้ำชัดบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล และความเสมอภาคในการบริหารงาน ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง 15 วันรู้ผล

วันนี้ (16 พ.ย.2565) นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่สื่อสังคมออนไลน์ ได้เผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับกลุ่มทุนจีนสีเทา และมีบางประเด็นพาดพิงมาถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยนั้น

การรถไฟฯ ขอชี้แจงว่า การรถไฟฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจในประเด็นดังกล่าว โดยขณะนี้นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ถึงกลุ่มทุนจีนที่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย และมีการพาดพิงถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้ว เพื่อให้เกิดความชัดเจน และเป็นธรรม โดยมี พล.ต.ต.อำนาจ ไตรพจน์ ผู้บังคับการตำรวจรถไฟ เป็นประธานคณะทำงาน

สำหรับคณะทำงานฯ ชุดนี้ จะทำหน้าที่ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว โดยให้คณะทำงานฯ รายงานผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะต่อผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยภายใน 15 วัน หรือภายในวันที่ 30 พ.ย.2565 นี้

"การรถไฟฯ ขอยืนยันว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนจีนที่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการจับกุมในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งในส่วนของกรณีที่พบโมเดลหัวรถไฟความเร็วสูงในบริเวณบ้านพักของผู้ต้องสงสัยกลุ่มทุนจีนนั้น การรถไฟฯ ได้ตรวจสอบเบื้องต้นไปยังบริษัท ไชน่า เรลเวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (CHINA RAILWAY INTERNATIONAL CO., LTD.) และบริษัท ไชน่า เรลเวย์ ดีไซน์ คอร์เปอเรชั่น (CHINA RAILWAY DESIGN CORPORATION) แล้ว ซึ่งเป็นที่ปรึกษาในงานระบบรถไฟความเร็วสูง โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง(ไฮสปีด) เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพ – หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพ – นครราชสีมา)"

โดยทางบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือยืนยันมายังการรถไฟฯ แล้วว่า โมเดลหัวรถไฟความเร็วสูงที่พบบริเวณบ้านพักของผู้ต้องสงสัยกลุ่มทุนจีนนั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด และผู้ต้องสงสัยไม่ได้เป็นสมาชิกของบริษัท อีกทั้งทางบริษัทไม่เคยติดต่อทางธุรกิจกับกลุ่มทุนจีนดังกล่าวด้วย ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลเท็จดังกล่าวที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์

ส่วนกรณีที่มีบุคคลอ้างและเผยแพร่ข้อความผ่านทางสื่อโซเชียลระบุว่า กลุ่มทุนจีนมีความเชื่อมโยงโดยเป็นที่ปรึกษาการรถไฟแห่งประเทศไทยนั้น ทางการรถไฟฯขอปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริง และไม่มีกลุ่มทุนจีนใดๆ เป็นที่ปรึกษาการรถไฟฯตามที่กล่าวอ้าง

การรถไฟฯ เป็นรัฐวิสาหกิจที่เป็นสาธารณูปโภคที่ให้บริการด้านการขนส่งแก่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศ การให้คำแนะนำต่างๆ จึงมีความสำคัญต่อการดูแลพี่น้องประชาชนที่เดินทางในเส้นทางรถไฟทั่วประเทศ รวมถึงการยกระดับการให้บริการในทุกๆ ด้าน

การแต่งตั้งที่ปรึกษาของการรถไฟฯ นั้น คำนึงถึงภารกิจหน้าที่ที่จะเกิดประโยชน์ต่อองค์กรเป็นสำคัญ และที่ปรึกษาของการรถไฟฯไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจใดๆของการรถไฟฯแต่อย่างใด มีเพียงให้คำแนะนำและมุมมองต่อการดำเนินการต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรเท่านั้น

การรถไฟฯ ยังคงยึดเจตนารมณ์เดิมที่พนักงานทุกคนต้องบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล และความเสมอภาคในการบริหารงาน ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในทางทุจริตเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้ และปลูกฝังค่านิยมร่วมของบุคลากรการรถไฟแห่งประเทศไทย ในการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สืบไป

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง