ปภ. รายงานยังมีน้ำท่วมพื้นที่ 4 จังหวัด กระทบ 15,550 ครัวเรือน

ภัยพิบัติ
21 พ.ย. 65
10:51
372
Logo Thai PBS
ปภ. รายงานยังมีน้ำท่วมพื้นที่ 4 จังหวัด กระทบ 15,550 ครัวเรือน
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ปภ.รายงานยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 4 จังหวัด รวม 12 อำเภอ ประชาชนได้รับผลกระทบ 15,550 ครัวเรือน ประสานจังหวัดเร่งระบายน้ำท่วมขัง และฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย

วันนี้ (21 พ.ย.2565) เวลา 10.00 น. ปภ.รายงานยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และนครปฐม รวม 12 อำเภอ 83 ตำบล 452 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 15,550 ครัวเรือน ทั้งนี้ ปภ. ได้ประสานจังหวัดดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเร่งระบายน้ำท่วมขัง ส่วนพื้นที่คลี่คลายแล้วให้เร่งฟื้นฟูเพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาและการระบายน้ำจากเขื่อนลงแม่น้ำสายหลัก และลำน้ำสาขา ส่งผลให้มีน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างในหลายพื้นที่ โดยตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย.2565 เป็นต้นมา มีพื้นที่ประสบน้ำท่วมรวม 59 จังหวัด รวม 353 อำเภอ 1,879 ตำบล 11,770 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 528,063 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 12 ราย

สถานการณ์ปัจจุบันวันนี้ (21 พ.ย.65 เวลา 06.00 น.) ยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 4 จังหวัด 12 อำเภอ 83 ตำบล 452 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 15,550 ครัวเรือน ภาพรวมระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องทุกจังหวัด ดังนี้

1. อุบลราชธานี น้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ และอำเภอ
สว่างวีระวงศ์ รวม 4 ตำบล 28 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,201 ครัวเรือน

2. อ่างทอง น้ำท่วมในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอป่าโมก อำเภอไชโย อำเภอเมืองอ่างทอง และอำเภอโพธิ์ทอง รวม 40 ตำบล 177 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 5,291 ครัวเรือน

3. พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางซ้าย และอำเภอลาดบัวหลวง รวม 4 ตำบล 25 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,388 ครัวเรือน

4. นครปฐม น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางเลน และอำเภอนครชัยศรี รวม 35 ตำบล 222 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 5,670 ครัวเรือน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดที่ประสบภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งระบายน้ำท่วมขังและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง สำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว โดยทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชน สิ่งสาธารณประโยชน์ สถานที่ราชการ และซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค

รวมถึงเส้นทางคมนาคมให้ใช้งานได้ตามปกติ เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

เตือน 54 จังหวัด รับมือฝนตกหนัก 21-24 พ.ย.นี้

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง