วุฒิสภาผ่านร่างกฎหมาย กยศ. เก็บดอกเบี้ยผู้กู้ 1% ต่อปี

เศรษฐกิจ
7 ธ.ค. 65
06:46
258
Logo Thai PBS
วุฒิสภาผ่านร่างกฎหมาย กยศ. เก็บดอกเบี้ยผู้กู้ 1% ต่อปี
อ่านข่าวให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)

ความคืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ประชุมวุฒิสภาเห็นชอบให้จัดเก็บดอกเบี้ยผู้กู้ร้อยละ 1 พร้อมให้อำนาจกรรมการลดหย่อน-ผ่อนหนี้ลูกหนี้ที่มีประวัติชำระเงินกู้ดี

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.2565 การประชุมวุฒิสภา พิจารณาร่าง พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในวาระที่ 2 ซึ่งเป็นการพิจารณารายมาตรา โดยประเด็นที่ ส.ว. ถกเถียงกันคือ การกลับไปใช้ร่างที่ ส.ส.เสนอให้ไม่เก็บดอกเบี้ยผู้กู้ แต่สุดท้ายเสียงข้างมากลงมติเห็นด้วยกับกรรมาธิการ ที่กำหนดให้เก็บดอกเบี้ยผู้กู้ร้อยละ 1 ต่อปี

พร้อมกำหนดเงื่อนไข ห้ามคิดดอกเบี้ยทบต้น รวมถึงให้อำนาจกรรมการ กยศ. พิจารณายกเว้น หรือลดหย่อนดอกเบี้ยให้ผู้กู้ที่มีประวัติชำระเงินกู้ดี

ก่อนที่ประชุมวุฒิสภาจะลงมติวาระ 3 ผ่านความเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก เห็นด้วยกับกรรมาธิการที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งขั้นตอนต่อไปต้องส่งกลับไปให้สภาผู้แทนราษฏรพิจารณายืนยันเนื้อหาที่แก้ไข แต่หากเห็นต่างอาจจะตั้งกรรมาธิการร่วมกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสำหรับคุณ

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ