พญ.ซินเธีย หม่อง เตรียมยื่นขอสัญชาติไทยครั้งที่ 3

ภูมิภาค
22 ธ.ค. 65
07:18
294
Logo Thai PBS
พญ.ซินเธีย หม่อง เตรียมยื่นขอสัญชาติไทยครั้งที่ 3
พญ.ซินเธีย หม่อง ผู้ก่อตั้งแม่ตาวคลินิก เจ้าของรางวัลแม็กไซไซ ได้ยื่นขอสัญชาติไทย​ เพื่อหวังจะลดอุปสรรคการทำงานช่วยเหลือผู้อพยพ มาแล้ว 2 ครั้ง แต่ยังไม่มีความคืบหน้า ทำให้ต้องเตรียมเอกสารยื่นขอใหม่อีกครั้ง เป็นครั้งที่ 3

พญ.ซินเธีย หม่อง อายุ 63 ปี ผู้ก่อตั้งแม่ตาวคลินิก ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ยื่นขอสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย ต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก และตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอด มาแล้ว 2 ครั้ง แต่ไม่มีความคืบหน้า ทำให้ต้องเตรียมเอกสาร เพื่อขอยื่นพิจารณาขอสัญชาติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง

ทั้งนี้ ได้รับแรงสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน จ.ตาก เพราะเห็นว่า พญ.หญิงซินเธีย หม่อง เป็นบุคคลสาธารณะ ที่เสียสละในหน้าที่แพทย์อาสา ดูแลผู้ป่วย และ ผู้ด้อยโอกาสตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา มาแต่ปี พ.ศ.2533

พญ.ซินเธีย กล่าวว่า หากได้รับสัญชาติไทย จะเป็นผลดีต่อการทำงานช่วยเหลือผู้ป่วยตามแนวชายแดน นอกจากนี้ การไม่มีสัญชาติไทย ยังส่งผลกระทบต่อคนในครอบครัว ในด้านการศึกษาด้วย โดยเฉพาะลูกชายที่ไม่มีโอกาสได้เรียนแพทย์ตามที่วางแผนไว้

นายสุมิตรชัย หัตถสาร ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ให้ความเห็นว่า พญ.ซินเธีย มีคุณสมบัติในการขอสัญชาติไทย เนื่องจากที่ผ่านมาได้ทำคุณประโยชน์ในด้านการรักษาผู้ป่วยตามแนวชายแดน และเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากมาโดยตลอด

พญ.ซินเธีย เกิดในครอบครัวชาวกะเหรี่ยง ที่เมืองย่างกุ้ง เมื่อปี 2502 เข้าเรียนในโรงเรียนแพทย์ช่วงปี 2523 ก่อนจะจบการศึกษา และ ทำงานที่หมู่บ้านอินตูในรัฐกะเหรี่ยง กระทั่งเกิดการประท้วงใหญ่ในประเทศเมียนมา เมื่อปี พ.ศ. 2531 หรือ เหตุการณ์ 8888

พญ.ซินเธีย จึงได้เข้าร่วมเคลื่อนไหวต่อต้านกองทัพเมียนมา ก่อนจะเดินทางมาทำหน้าที่แพทย์ บริเวณชายแดน และเริ่มเปิดแม่ตาวคลินิกในปี 2532 รักษาผู้ป่วยจำนวนมาก ได้รับรางวัลแมกไซไซปี 2545 และ ยังได้รับรางวัลด้านสิทธิมนุษย์ชนอีกหลายรางวัลตลอดการทำงานเกือบ 30 ปี