วันแรก! เช็กราคาปรับค่าแท็กซี่อัตราใหม่เริ่มกม.แรก 40 บาท | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

วันแรก! เช็กราคาปรับค่าแท็กซี่อัตราใหม่เริ่มกม.แรก 40 บาท

สังคม
13 ม.ค. 66
10:49
27,200
Logo Thai PBS
วันแรก! เช็กราคาปรับค่าแท็กซี่อัตราใหม่เริ่มกม.แรก 40 บาท
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
วันแรก! (13 ม.ค.) ปรับราคาค่าแท็กซี่อัตราใหม่ กิโลเมตรแรกเริ่มต้น 40 บาท นายกรัฐมนตรี กำชับให้ติดตามผลกระทบต่อประชาชน และย้ำแท็กซี่ต้องปรับปรุงคุณภาพบริการ ไม่เอาเปรียบผู้โดยสาร

วันนี้ (13 ม.ค.2566) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ติดตามผลกระทบจากการปรับอัตราค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ที่โดยสารไม่เกิน 7 คนที่จดทะเบียนในเขต กทม.ซึ่งเริ่มปรับราคาวันแรก (13 ม.ค.) ซึ่งอาจมีภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้น

โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง และสำนักงานสภาพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดตามผลกระทบต่อประชาชนและเศรษฐกิจในภาพรวมจากการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสาร และเสนอแนะมาตรการทางเศรษฐ กิจที่เหมาะสม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการการขึ้นค่าโดยสารแท็กซี่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน

นายอนุชา กล่าวอีกว่า ส่วนแท็กซี่ไม่ได้ปรับปรับขึ้นมาเป็นเวลากว่า 8 ปีแล้ว โดยนายกรัฐมนตรีกำชับ เมื่อขึ้นราคาค่าโดยสารแท็กซี่แล้ว ก็ต้องปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดีขึ้น โดยเฉพาะต้องเข้มงวดในเรื่องมารยาทของคนขับรถ ความปลอดภัย ความสะอาด ไม่เอาเปรียบผู้โดยสาร และต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด หากพบว่าแท็กซี่กระทำผิดจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายที่กำหนดในเรื่องบทลงโทษต่อไปโดยไม่ละเว้น

เช็กอัตราค่าโดยสารแท็กซี่อัตราใหม่วันแรก 

สำหรับอัตราค่าแท็กซี่ใหม่ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร และค่าบริการอื่นสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คนที่จดทะเบียนในเขตกทม.มีผลวันแรก (13 ม.ค.) ดังนี้

ระยะทาง 1 กิโลเมตรแรก 40 บาท

 • ระยะทางเกินกว่า 1-10 กม.ละ 6.50 บาท
 • ระยะทางเกินกว่า 10-20 กม.ละ 7 บาท
 • ระยะทางเกินกว่า 20-40 กม.ละ 8  บาท
 • ระยะทางเกินกว่า 40-60 กม.ละ 8.50 บาท
 • ระยะทางเกินกว่า 60-80 กม.ละ 9.00 บาท
 • ระยะทางเกินกว่า 80 กม.ขึ้นไป กม.ละะ 10.50 บาท

ส่วนกรณีรถยนต์รับจ้าง นอกจากข้อ (1) ให้กำหนด ดังต่อไปนี้
ระยะทาง 1 กิโลเมตรแรก 35  บาท

 • ระยะทางเกินกว่า 1-10 กม.ละ 6.50 บาท
 • ระยะทางเกินกว่า 10-20 กม.ละ 7 บาท
 • ระยะทางเกินกว่า 20-40 กม.ละ 8  บาท
 • ระยะทางเกินกว่า 40-60 กม.ละ 8.50 บาท
 • ระยะทางเกินกว่า 60-80 กม.ละ 9  บาท
 • ระยะทางเกินกว่า 80 กม.ขึ้นไป กม.ละ 10.50 บาท

นอกจากนี้ กรณีรถตาม (1) หรือ (2) ไม่สามารถเคลื่อนที่หรือเดินรถต่อไปได้เกินกว่า 6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ให้กำหนดอัตรานาทีละ 3  บาท

ส่วนกรณีการจ้างผ่านศูนย์บริการสื่อสารหรือระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เรียกเก็บค่าบริการอื่นเพิ่มขึ้นจากที่แสดงไว้ในมาตรค่าโดยสารอีก 20 บาท และกรณีการจ้างจากท่าอากาศยานดอนเมืองหรือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยรถยนต์รับจ้างนั้น จอดรอคนโดยสารอยู่ในท่าอากาศยาน ณ จุดที่ได้จัดไว้เป็นการเฉพาะ ให้เรียกเก็บค่าบริการอื่นเพิ่มขึ้นจากที่แสดงไว้ในมาตรค่าโดยสารอีก 50 บาท

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดจุด "ปรับจูนมิเตอร์แท็กซี่" ที่สถานีกลางบางซื่อ 16 ม.ค.-28 ก.พ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง