กรมศิลป์รับมอบ "พระพุทธรูปไม้แกะสลักโบราณ" จากชาวออสเตรเลีย

สังคม
27 ม.ค. 66
09:57
297
Logo Thai PBS
กรมศิลป์รับมอบ "พระพุทธรูปไม้แกะสลักโบราณ" จากชาวออสเตรเลีย
กรมศิลปากร รับมอบพระพุทธรูปไม้แกะสลักโบราณ หลังชาวออสเตรเลียมอบคืนไทยผ่านกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมนำไปเก็บรักษาและจัดแสดงที่คลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

วันที่ 26 ม.ค.2566 ที่ห้องประชุมกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ นายสถาพร เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วย น.ส.นิตยา กนกมงคล ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เป็นผู้แทนกรมศิลปากรรับมอบพระพุทธรูปไม้ ที่มีผู้ประสงค์ส่งมอบคืนให้กับประเทศไทย ผ่านกระทรวงการต่างประเทศ ให้แก่กรมศิลปากร เพื่อเก็บรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ

พระพุทธรูปไม้แกะสลักที่ได้รับมอบในครั้งนี้ มีจำนวน 9 องค์ เป็นพระพุทธรูปไม้แกะสลักขนาดเล็ก ซึ่ง Murray Upton ชาวออสเตรเลีย ประสงค์จะมอบคืนให้แก่ประเทศไทย โดยประสานผ่านทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย

ตามข้อมูลระบุว่า Upton ได้รับพระพุทธรูปจากพ่อ ซึ่งเป็นนักสำรวจและวิศวกรของบริษัท Southern Siam ที่ได้สำรวจเส้นทางและก่อสร้างทางรถไฟสายใต้ให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย เมื่อ พ.ศ.2454 ในเขตพื้นที่ จ.ตรัง

กรมศิลปากรได้พิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย เมื่อเดือนก.ย.2565 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการรับพระพุทธรูปดังกล่าวกลับคืนสู่ประเทศไทย

กรมศิลปากรจึงขอความร่วมมือกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เป็นผู้แทนรับมอบและจัดส่งผ่านถุงเมล์การทูตกลับคืนสู่ประเทศไทย

ทั้งนี้ ตามประวัติและรูปแบบศิลปกรรมเป็นพระพุทธรูปแกะสลักด้วยฝีมือช่างพื้นถิ่น คงมีแหล่งที่มาจากภาคใต้ของประเทศไทย ปัจจุบันเหลือจำนวนไม่มากนัก โดยส่วนใหญ่มักเป็นพระพุทธรูปที่ประชาชนในพื้นที่สร้างถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อประดิษฐานในวัด หรือถ้ำศาสนสถาน

จึงเป็นการดีที่ได้นำกลับมา เพื่อเป็นตัวอย่างในการศึกษารูปแบบศิลปกรรมของท้องถิ่นภาคใต้ หลังจากรับมอบแล้วจะนำไปเก็บรักษา และจัดแสดงที่คลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.ปทุมธานี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง