"อรรถพล" ให้ จนท.กรมอุทยานฯ ร้องทุกข์โดยตรงกรณีโยกย้ายไม่เป็นธรรม

สิ่งแวดล้อม
30 ม.ค. 66
07:21
423
Logo Thai PBS
"อรรถพล" ให้ จนท.กรมอุทยานฯ ร้องทุกข์โดยตรงกรณีโยกย้ายไม่เป็นธรรม
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
"อรรถพล" รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ส่งเรื่องขอความเป็นธรรม กรณีโยกย้ายไม่เป็นธรรม มายังตนเองโดยตรง ยืนยันจะเปิดเอกสารด้วยตัวเอง จากนั้นจะส่งให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการแต่งตั้งโยกย้ายพิจารณาต่อไป

นายอรรถพล เจริญชันษา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แจ้งไปยังหัวหน้าหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ ว่า ขอให้เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากการแต่งตั้งโยกย้ายตามคำสั่งก่อนหน้า ส่งเรื่องขอความเป็นธรรมมายังรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานฯ โดยตรง

ทั้งนี้ให้ทำเป็นหนังสือลับ ปกปิดมิดชิด พร้อมลงนามระบุชื่อตำแหน่งและสภาพปัญหา ยืนยันว่า จะเป็นผู้เปิดเอกสารด้วยตนเอง 

เมื่อได้รับหนังสือแล้วจะส่งให้ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการแต่งตั้งโยกย้ายในกรมอุทยานฯ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งขึ้น พิจารณาตามหนังสือร้องเรียนทุกฉบับเพื่อพิจารณาว่า การแต่งตั้งโยกย้ายเป็นไปตามระเบียบและเป็นธรรมหรือไม่ โดยผู้ที่ถูกโยกย้ายไม่เป็นธรรมจะต้องได้รับความช่วยเหลือและแก้ไขให้ถูกต้อง

สำหรับคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายที่เกิดขึ้นก่อน ที่นายอรรถพล จะมาทำหน้าที่ที่กรมอุทยานฯ ซึ่งมีการแต่งตั้งโยกย้ายมากกว่า 300 ตำแหน่งนั้น ไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนตัวผู้ดำรงตำแหน่งทุกคนตามคำสั่งเดิม แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ การพิจารณาให้บุคคลที่เหมาะสมทำหน้าที่ในตำแหน่งนั้น ๆ

นอกจากนี้ ยังยืนว่าจะทำให้กรมอุทยานฯ เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทันที โดยเตรียมมอบนโยบายการปฏิบัติงานต่อเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค

พร้อมปลุกและขวัญกำลังใจ ให้สามารถทำหน้าที่ดูแล ปกป้อง คุ้มครอง และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเร่งกอบกู้ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ข่าวที่เกี่ยวข้อง