ลงทะเบียน รับสิทธิ "ค่าน้ำ-ค่าไฟ" ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เศรษฐกิจ
15 มี.ค. 66
09:31
35,955
Logo Thai PBS
ลงทะเบียน รับสิทธิ "ค่าน้ำ-ค่าไฟ" ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
วันนี้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เปิดให้ผู้ที่ได้รับสิทธิลงทะเบียนรับเงินช่วย "ค่าน้ำ-ค่าไฟ"

วันนี้ (15 มี.ค.2566) นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการยืนยันตัวตนของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ (ผู้ผ่านเกณฑ์) ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ณ วันที่ 14 มี.ค.2566 เวลา 14.00 น. มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ ทั้งสิ้น 8,426,717 คน

สำหรับผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ ทั้งสิ้น 987,578 คน สามารถขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

  • ขออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ คลิก หรือ คลิก ตั้งแต่เวลา 6.00 - 23.00 น. ของทุกวัน หรือ
  • ขออุทธรณ์ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธ.ออมสิน ธ.กรุงไทย ธ.ก.ส. สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน 

สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายใต้โครงการฯ ปี 2565 ที่ประสงค์จะรับสิทธิมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา จะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิใหม่ทุกคน และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสวัสดิการของมาตรการบรรเทาฯ ที่กำหนดการให้สวัสดิการแบบ 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้าน ซึ่งสามารถลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้าได้เพียงผู้ให้บริการ 1 หน่วยงาน

เช่นเดียวกันกับค่าน้ำประปาที่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิค่าบริการได้เพียงผู้ให้บริการ 1 หน่วยงาน ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาได้ ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.2566 เป็นต้นไป กับหน่วยงานผู้ให้บริการที่ผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวสำเร็จรับบริการอยู่ ดังนี้

ทั้งนี้ หากลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้ากับ กฟน. หรือ กฟภ. สำเร็จภายในวันที่ 8 เม.ย.2566 เวลา 17.00 น. หรือลงทะเบียนกับ กทร. สำเร็จภายในวันที่ 20 เม.ย.2566 เวลา 17.00 น. และ/หรือลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปากับ กปน. หรือ กปภ. สำเร็จภายในวันที่ 25 มี.ค.2566 เวลา 17.00 น. จะได้รับสิทธิเดือนแรก คือ "ใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือน เม.ย. 2566"

สำหรับผู้ที่ใช้สิทธิตามมาตรการบรรเทาฯ ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 และปี 2561 จะสามารถใช้สิทธิในรอบใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือน มี.ค. 2566 เป็นเดือนสุดท้าย โดยสามารถนำใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ค้างชำระในช่วงที่ได้รับสิทธิตามมาตรการบรรเทาฯ ไปชำระเพื่อขอรับเงินสนับสนุนได้จนถึงวันที่ 30 เม.ย.2566

 

อย่างไรก็ตาม ในเดือน มี.ค. 2566 ผู้ลงทะเบียนสามารถขอตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติและขออุทธรณ์ ได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดได้ทุกวัน เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 มี.ค.2566

สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์สามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ ธ.กรุงไทย ธ.ออมสิน และ ธ.ก.ส. ได้ทุกวัน โดยสาขาทั่วไป ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. และสาขาในห้างสรรพสินค้าตั้งแต่เวลา 11.00-16.00 น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผ่านเกณฑ์ "บัตรสวัสดิการรัฐ" ยืนยันตนสำเร็จทะลุ 7.6 ล้านคน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง