ชาวปราจีนบุรีหวังนายกฯ กินผักการันตีปลอดภัยจากกัมมันตรังสี | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ชาวปราจีนบุรีหวังนายกฯ กินผักการันตีปลอดภัยจากกัมมันตรังสี

สังคม
23 มี.ค. 66
11:11
446
Logo Thai PBS
ชาวปราจีนบุรีหวังนายกฯ กินผักการันตีปลอดภัยจากกัมมันตรังสี
ชาวปราจีนบุรี ยื่นร้องนายกฯ แก้ปัญหาด่วนหลังได้รับผลกระทบซีเซียม-137 จี้ตั้งกรรมการระดับชาติแก้ พร้อมมอบกระเช้าผักสดให้นายกฯ กินการันตี พืชผลปลอดภัย

วันนี้ (23 มี.ค.2566) ประชาสังคมจังหวัดปราจีนบุรี ยื่นหนังสือร้องเรียนถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาซีเซี่ยม-137 ที่หลุดออกมาจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน จ.ปราจีนบุรี อย่างเร่งด่วน โดยเสนอให้มีกรรมการในระดับชาติ โดยมีภาพประชาสังคมร่วมเป็นกรรมการด้วยภายในหนึ่งสัปดาห์เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นและระยะยาว

ขณะเดียวกันยังได้มอบกระเช้าผักสด ที่มีพืชผักนานาชนิดให้ เพื่อหวังว่าหากนายกรัฐมนตรีได้รับประทานแล้วจะการันตีได้ว่าเป็นผักที่ปลอดภัย โดยมีนายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับมอบหนังสือพร้อมระบุข้อความจากนายกรัฐมนตรีว่า รัฐบาลได้สั่งให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าไปตรวจสอบดำเนินการโดยเร่งด่วน

นายวิโรจน์ น้อยสำเนียง นายกสมาคมจิตอาสาพัฒนาปราจีนบุรี ตอบกลับถึงสิ่งมุ่งหวังที่ต้องการให้เอาผิดถึงบริษัทต้นทาง เพราะตอนนี้ ยังไม่มีการแสดงความรับผิดชอบใด ๆ ต่อประชาชน ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และหลังจากยื่นที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ช่วงบ่ายจะเตรียมไปตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้กำกับตรวจสอบให้บริษัทดังกล่าวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล

พืชผลทางการเกษตรได้รับผลกระทบจึงอยากให้หาต้นทางที่สำคัญบริษัทต้นทางรับผิดชอบ เพราะไม่มีหลักธรรมาภิบาลไม่ยึดกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำหรับมาตรการที่ชาวปราจีนบุรีเรียกร้องจากนายกรัฐมนตรี มีทั้งระยะสั้น และระยะยาว โดยระยะสั้นต้องเร่งตรวจสอบการปนเปื้อนหาปริมาณรังสี และการกระจายตัว ระดมเครื่องมือและผู้เชี่ยวชาญ สรุปผลให้เร็วที่สุด รวมถึงต้องมีมาตรการจัดการฝุ่นเหล็กและวัสดุต่างๆที่ปนเปื้อนรังสีซีเซียม-137 และการสื่อสารให้ข้อมูลต้องเป็นมืออาชีพ ระบุเวลาและเหตุการณ์รวมถึงเส้นทางที่เกี่ยวข้อง

สำหรับระยะยาวต้องติดตามผลกระทบด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ เพราะมีมาตรการเยียวยาฟื้นฟู ที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ พร้อมเปิดเผยข้อมูล ชนิดจำนวน ความรุนแรง มาตรการรับมือของวัสดุกัมมันตรังสี เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ยังขอมีมาตรการชดเชยความเสียหาย เช่น การถูกยกเลิกการซื้อสินค้าทางการเกษตร รายได้ที่หายไปจากภาคบริการและท่องเที่ยว ปัญหาต้องรับผิดชอบ ทั้งทางแพ่งและอาญา ลดผลกระทบในการจำหน่าย พืชผลการเกษตร ขอให้หน่วยงานออกหนังสือรับรองความปลอดภัยกัมมันตภาพรังสีฟรี