กลุ่มสตรีตำบลปากดง เย็บจีวรพระสร้างรายได้ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

กลุ่มสตรีตำบลปากดง เย็บจีวรพระสร้างรายได้

ภูมิภาค
25 มี.ค. 66
11:18
146
Logo Thai PBS
กลุ่มสตรีตำบลปากดง เย็บจีวรพระสร้างรายได้
จีวรเลี้ยงชีพ สร้างรายได้ให้กลุ่มสตรี ต.ปากดง จ.กำแพงเพชร มีรายได้เสริม สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับรู้ต่อไปได้มีอาชีพมีงานทำอย่างมั่งคง

อาคารส่งเสริมอาชีพเทศบาลตำบลปากดง หมู่ 8 ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร กลุ่มสตรีกำลังขะมักเขม้นตัดเย็บจีวร ส่งให้ทันตามยอดสั่งซื้อ จากโรงงานมาอีกทอดหนึ่ง โดยกลุ่มสตรีจะได้รับค่าตอบแทนในการเย็บผ้าจีวรผืนใหญ่ 30 บาท แต่ถ้าเป็นจีวรผืนเล็กลงมา จะได้ค่าตอบแทนลดลงมาตามขนาด

นายกิมฮง ภัทรไกร รองนายกเทศมนตรีตำบลปากดง เปิดเผยว่า กลุ่มสตรีในเขตเทศบาลปากดง มีความสามารถเกี่ยวกับการเย็บผ้า แต่ยังขาดความเข้าใจในการตัดเย็บ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทำเป็นสินค้าต่างๆ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ดังนั้นเทศบาลตำบลปากดง จึงจัดทำส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บให้กับชาวบ้านในพื้นที่ให้กับสมาชิกที่สนใจ

โดยสนับสนุนสถานที่ตั้งเป็นกลุ่มตัดเย็บ และเครื่องจักร ส่วนด้านการพัฒนาฝีมือ ได้เข้าไปอบรมเรียนรู้การตัดเย็บผ้าเหลืองเป็นจีวรกับโรงงานโดยตรง เมื่อกลุ่มสตรีสามารถเย็บได้แล้ว มารวมตัวกันตัดเย็บรับค่าตอบแทนเป็นผืน ส่วนผ้าเหลือง วัสดุต่างๆ ห้างร้านจะเป็นผู้ส่งมาให้กับทางกลุ่ม

ทำให้กลุ่มสตรีมีรายได้เสริม มีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคงขึ้น ซึ่งแต่ละเดือนกลุ่มสตรีจะมีรายได้ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป หากมีความขยันมากขึ้น หรือมีความสามารถเย็บจีวรได้เร็ว จะมีรายได้มากขึ้น เช่นกัน

นอกจากนี้ทางกลุ่ม ยังสอนให้กับเด็กรุ่นต่อไป ที่มีความประสงค์อยากเรียนรู้อาชีพการเย็บจีวรอีกด้วย ส่วนจีวรพระภิกษุที่อยู่วัด หากขาดหรือชำรุด จะนำมาเย็บปะ ทางกลุ่มสตรียินดีบริการให้ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับจีวรที่เย็บส่งให้กับโรงงาน จะมีสีแต่ต่างกันไปขึ้นอยู่กับนิกายของพระ

ทั้งนี้ กลุ่มสตรีส่วนใหญ่จะมีอาชีพทางการเกษตร จะมีรายได้ทางเดียว รวมถึงเป็นผู้สูงอายุ มีรายได้จากลูกหลานที่ส่งมาให้ และสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งการที่ได้ส่งเสริมอาชีพจนมาสู่อาชีพ ถือว่าเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และยังได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกัน และกันอีกด้วย