ครม.ไม่อุทธรณ์คัดค้าน "โปรเจกต์แม่น้ำเจ้าพระยา” ให้รัฐบาลใหม่พิจารณา | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ครม.ไม่อุทธรณ์คัดค้าน "โปรเจกต์แม่น้ำเจ้าพระยา” ให้รัฐบาลใหม่พิจารณา

สิ่งแวดล้อม
28 มี.ค. 66
16:19
192
Logo Thai PBS
ครม.ไม่อุทธรณ์คัดค้าน "โปรเจกต์แม่น้ำเจ้าพระยา” ให้รัฐบาลใหม่พิจารณา
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ครม.ไม่อุทธรณ์คัดค้าน! คำพิพากษาศาลปกครองกลาง “โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา” ให้รัฐบาลใหม่พิจารณา เน้นต้องทำ 4 ประเด็นรายงานอีไอเอ รับฟังความเห็น ขออนุญาตจากกรมศิลป์ และกรมเจ้าท่า

วันนี้ (28 มี.ค.2566) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง ในการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่ง ในลักษณะเป็นสะพานยกสูงเหนือระดับน้ำท่วมสูงสุด ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจรรองรับการเดินทางด้วยจักรยานมี 12 แผนงาน เช่น แผนงานทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพระยา แผนงานปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อน แผนงานพัฒนาท่าเรือ

โดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 (สะพานพระราม 7 - กรมชลประทาน) ช่วงที่ 2 (กรมชลประทาน-คลองรอบกรุง) ช่วงที่ 3 (สะพานพระราม 7 - คลองบางพลัด) และช่วงที่ 4 (คลองบางพลัด-คลองบางยี่ขัน) ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร

ครม.เห็นชอบไม่ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลปกครองกลาง ตามความเห็นของสำนักงานคดีปกครอง สำนักงานอัยการสูงสุด ศาลฯ พิพากษาให้รัฐบาลระงับการก่อสร้างโครงการ

4 ประเด็นหลักทำอีไอเอ-อนุญาตกรมศิลป์

ทั้งนี้มีเงื่อนไขดังนี้ 1.จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยระบุถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชน มีการประกาศเผยแพร่ข้อมูลโครงการ และสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นให้ประชาชนทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็น

2.จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) หรือรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าวตามที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยครบถ้วน3.แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 พ.ศ.2537 ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 เพื่อให้เจ้าท่ามีอำนาจอนุญาตและได้อนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำได้

4.ขออนุญาตต่ออธิบดีกรมศิลปากร เพื่อได้มีคำสั่งเป็นหนังสืออนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารภายในบริเวณโบราณสถานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในบริเวณที่โครงการพาดผ่าน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง