ไทยประสานเพื่อนบ้าน-อาเซียน แก้หมอกควันข้ามแดน

ต่างประเทศ
1 เม.ย. 66
13:02
1,493
Logo Thai PBS
ไทยประสานเพื่อนบ้าน-อาเซียน แก้หมอกควันข้ามแดน
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
โฆษก กต.เผยประสานประเทศเพื่อนบ้านร่วมแก้ปัญหาหมอกควัน-ไฟป่า ขณะที่เลขาธิการอาเซียนพร้อมสนับสนุนผลักดันความร่วมมือแก้หมอกควันข้ามแดน

วันนี้ (31 มี.ค.2566) นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เปิดเผยถึงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหมอกควันทางภาคเหนือของไทย โดยในช่วงที่ผ่านมา นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ต่างประเทศ ได้ประสานงานกับรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาหมอกควัน

พร้อมสั่งการให้เอกอัครราชทูต ณ​ กรุงย่างกุ้ง แจ้งไปยังกระทรวงการต่างประเทศเมียนมา และหารือกับ รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเมียนมา ถึงความกังวลของไทยในเรื่องการเผาป่า ซึ่งเมียนมาแสดงความพร้อมที่จะเร่งหาทางแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่

ขณะที่กระทรวงทรัพยากรและธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเทศลุ่มน้ำโขง ประกอบด้วย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม เพื่อขอความร่วมมือควบคุมปริมาณการเผาป่าในฤดูแล้ง

นอกจากนี้ ไทยได้หยิบยกประเด็นปัญหาหมอกควันข้ามแดน ระหว่างการพบหารือกับ เกา กิม ฮวน เลขาธิการอาเซียน โดยขอให้สนับสนุนการผลักดันความร่วมมือ ภายใต้ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน และให้จัดการประชุมประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน ซึ่งเลขาธิการอาเซียนพร้อมสนับสนุน

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวอีกว่า ทุกประเทศอาเซียนเป็นภาคีข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution: AATHP) ซึ่งเป็นกลไกป้องกัน ติดตามและตรวจสอบมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ตั้งแต่ปี 2546

ขณะที่การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส สำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันที่ 28 ก.พ.ที่ผ่านมา ได้หารือถึงความร่วมมือด้านการปัญหาหมอกควันข้ามแดน ซึ่ง "อินโดนีเซีย" ในฐานะประธานอาเซียนปีนี้ ได้กำหนดเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน 2 ด้าน คือ การจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านการควบคุมหมอกควันข้ามแดนของอาเซียนที่อินโดนีเซีย และการจัดทำแผนงานว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน เพื่อควบคุมมลพิษหมอกควันข้ามแดนด้วยวิธีปฏิบัติฉบับใหม่

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฝุ่นควันคลุม "เมืองเชียงใหม่" จุดความร้อนพุ่ง 508 จุด

เชียงรายอ่วม! ไฟป่าฝั่งไทย-ข้ามแดนทำฝุ่น PM2.5 พุ่งสูงคลุมเมือง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง