กกต.ประกาศตัดสิทธิ 1 แคนดิเดตนายกฯ ชี้ให้ร้องศาลใน 7 วันหากไม่เห็นด้วย

การเมือง
15 เม.ย. 66
08:34
12,396
Logo Thai PBS
กกต.ประกาศตัดสิทธิ 1 แคนดิเดตนายกฯ ชี้ให้ร้องศาลใน 7 วันหากไม่เห็นด้วย
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
กกต.ประกาศ 67 พรรคการเมืองมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตัดสิทธิ 1แคนดิเดตนายกฯ เหตุลักษณะต้องห้าม รวมถึง 9 ผู้สมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ส่วน ส.ส.แบ่งเขต ผอ.กกต.เขต เตรียมติดประกาศ ชี้หากไม่เห็นด้วยให้ร้องศาลฎีกาภายใน 7 วัน

เมื่อวันที่ 14 เม.ย.2566 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติเห็นชอบประกาศ กกต.เรื่องรายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ (ส.ส.4/23) ประกาศ กกต.เรื่องรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ (ส.ส.4/24) และประกาศ กกต.เรื่องการแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี (ส.ส.4/31)

ตามที่สำนักงาน กกต. เสนอผลการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ในการสมัครรับเลือกตั้งและการแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติจะเสนอสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี โดยพบว่าทั้ง 67 พรรคการเมืองเป็นพรรคการเมืองที่มีสิทธิยื่นบัญชีรายชื่อ ผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

ส่วนการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ทั้ง 1,898 คน พบว่าเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 1,889 คน และไม่รับสมัครเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายจำนวน 9 คน

สำหรับการตรวจสอบหลักฐาน การแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติจะเสนอสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีในจำนวน 43 พรรคการเมือง ที่มีการเสนอรวม 63 คนนั้นพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามจำนวน 62 คน

และเป็นผู้ขาดคุณสมบัติจำนวน 1 คน คือ นายรัฐฐาน์ พีรวิชญ์ธนาภัค สังกัดพรรคราษฎร์วิถี เนื่องจากไม่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าซึ่งเป็นไปตามมาตรา 160(3) ของรัฐธรรมนูญ 60

ทั้งนี้ในส่วนของการประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง จะได้ดำเนินการประกาศรายชื่อตามแบบ ส.ส.4/14 และสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดทุกจังหวัด จะเผยแพร่ประกาศฯ ต่อไป

โดยผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ที่ กกต. และผู้อำนวยการการเลือกตั้งไม่รับสมัคร สามารถยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาได้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในการดำเนินกระบวนการพิจารณา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับ ผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 9 คน ที่ กกต.ตรวจสอบพบว่ามีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย

  1. น.ส.นารีม๊ะ โต๊ะเล๊ะ พรรคประชาธิปไตยใหม่ ผู้สมัครลำดับที่ 15 เนื่องจากอายุไม่ถึง 25 ปี มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 41(2)
  2. นายคณนาถ หมื่นหนู พรรคภูมิใจไทย ผู้สมัครลำดับที่ 44 เนื่องจากถูกคำสั่งจังหวัดพัทลุงให้พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลทะเลน้อย มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 42(10)
  3. นายบุญธรรม คำมี พรรคประชาไทย ผู้สมัครลำดับที่ 15 ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและขอถอนการสมัคร แต่กฎหมายมาตรา 42 (1) ไม่ได้บัญญัติให้ถอนการสมัครแบบบัญชีรายชื่อได้
  4. นายณรงค์ อวยศิลป์ พรรคไทยเป็นหนึ่ง ผู้สมัครลำดับที่ 2 ไม่พบข้อมูลการเป็นสมาชิกพรรคไทยเป็นหนึ่ง
  5. นายประวิทย์ แสงสว่าง พรรคประชากรไทย ผู้สมัครลำดับที่ 14 ไม่พบข้อมูลการเป็นสมาชิกพรรคประชากรไทย
  6. พ.ท.ประสาร แสงสว่าง พรรคเสรีรวมไทย ผู้สมัครลำดับที่ 25 ไม่พบข้อมูลการเป็นสมาชิกพรรคเสรีรวมไทย
  7. นางแขไข ฐิติชญานันท์ พรรคเสรีรวมไทย ผู้สมัครลำดับที่ 28 ไม่พบข้อมูลการเป็นสมาชิกพรรคเสรีรวมไทย
  8. นายเสถียร คงปาน พรรคไทยสร้างไทย ผู้สมัครลำดับที่ 70 ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและขอถอนการสมัครแต่กฎหมายมาตรา 42 (1) ไม่ได้บัญญัติให้ถอนการสมัครแบบบัญชีรายชื่อได้
  9. นายภานุณ์พล จองชัยธนโรจน์ พรรคไทยสร้างไทย ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและขอถอนการสมัครแต่กฎหมายมาตรา 42 (1) ไม่ได้บัญญัติให้ถอนการสมัครแบบบัญชีรายชื่อได้

อ่านข่าวเพิ่ม : 

พรรคการเมืองเสนอนโยบายหวังดึงคะแนนเสียงกลุ่มผู้สูงอายุ

ป.ป.ช.ย้ำ ส.ส.ยื่นบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สินหลังยุบสภาฯ ภายใน 60 วัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง