วันสุดท้าย 1 พ.ค.นี้ ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการฯ

เศรษฐกิจ
28 เม.ย. 66
15:18
15,131
Logo Thai PBS
วันสุดท้าย 1 พ.ค.นี้ ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการฯ
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
กระทรวงการคลัง ย้ำผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยื่นอุทธรณ์วันสุดท้าย 1 พ.ค.นี้ ส่วนยอดผู้ยืนยันตัวตนสำเร็จ ล่าสุด 13.3 ล้านคน

วันนี้ (28 เม.ย.2566) นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ณ วันที่ 28 เม.ย.2566 เวลา 13.00 น. จำนวนทั้งสิ้น 1,261,446 คน

ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติที่ประสงค์จะอุทธรณ์ฯ ขอให้รีบยื่นภายในวันที่ 1 พ.ค.2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย โดยดำเนินการได้ผ่าน 2 ช่องทาง คือ ขออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น.ของทุกวัน

ขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร หรือศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน
ทั้งนี้ ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนก่อนดำเนินการยื่นอุทธรณ์ เมื่อได้ยื่นขออุทธรณ์ตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ไปติดต่อเพื่อขอตรวจสอบและ/หรือขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องให้ถูกต้องได้ที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้วยตนเอง หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติกำหนด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พ.ค.2566

ขณะที่การยืนยันตัวตนของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ (ผู้ผ่านเกณฑ์) ข้อมูล ณ วันที่ 28 เม.ย.2566 เวลา 13.00 น. มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ จำนวนทั้งสิ้น 13,308,808 คน ร้อยละ 91.17

ส่วนใหญ่เป็นการใช้สิทธิในวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าฯ จำนวน 3,632 ล้านบาท วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด จำนวน 252.33 ล้านบาท และวงเงินรวมค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ จำนวน 57.98 ล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง