เลือกตั้ง2566 : เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร แต่ละที่ไม่เหมือนกัน ยึดตามสถานทูตกำหนด | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เลือกตั้ง2566 : เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร แต่ละที่ไม่เหมือนกัน ยึดตามสถานทูตกำหนด

การเมือง
28 เม.ย. 66
15:36
347
Logo Thai PBS
เลือกตั้ง2566 :  เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร แต่ละที่ไม่เหมือนกัน ยึดตามสถานทูตกำหนด
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
กกต.เปิดขั้นตอนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ยึดตามสถานเอกอัครราชทูต-สถานกลงสุลใหญ่ แต่ละประเทศไม่เหมือนกัน ผู้ใช้สิทธิจะได้รับซอง 2 แบบ

วันนี้ (28 เม.ย.2566) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารเน้นย้ำผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารรายละเอียด และวิธีการลงคะแนนเสียงนอกราชอาณาจักร ในแต่ละประเทศที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งอย่างใกล้ชิด เนื่องจากแต่ละประเทศอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งแตกต่างกันไป เช่น บางประเทศเปิดให้ลงคะแนนผ่านทางไปรษณีย์ได้ทางเดียว หรือบางประเทศมีการเปิดคูหาที่สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ และสถานที่อื่น ๆ ได้แก่ แคมป์คนงาน

ดังนั้น ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร จะต้องติดตามข้อมูลข่าวสาร ว่า ประเทศที่ตนพำนักอยู่นั้นเปิดให้ลงคะแนนเสียงด้วยวิธีใด นอกจากนี้ ในแต่ละประเทศยังกำหนดระยะเวลาการลงคะแนนเสียงที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่ตนพำนักอยู่จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่เอกอัครราชทูต หรือกงสุลใหญ่ กำหนด พร้อมทั้งตรวจรหัสเขตเลือกตั้ง 5 ตัว ซึ่งไม่ใช่รหัสไปรษณีย์ให้ถูกต้องครบถ้วน 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับซอง 2 แบบ 

1. ซองใส่บัตรเลือกตั้ง หรือ ส.ส. 5/2 ซึ่งเป็นซองขนาดเล็ก สำหรับใส่บัตรเลือกตั้ง โดยเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศได้จ่าหน้าซองให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องนำบัตรเลือกตั้งที่กากบาทลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว พับใส่ในซอง และซองดังกล่าวนี้ จะมีช่องให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเป็นผู้เซ็นชื่อกำกับตรงรอยปิดผนึกเพื่อยืนยันว่า ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งได้ใส่บัตรเลือกตั้งทั้ง 2 แบบ เรียบร้อยแล้ว

2. ซองใส่เอกสาร หรือ ส.ส. 5/21 (นร) ซึ่งเป็นซองขนาดใหญ่ สำหรับใส่ซองบัตรเลือกตั้งที่กากบาทลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว และใส่สำเนาหลักฐานที่ใช้ประกอบการลงคะแนนเลือกตั้งที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น บรรจุในซองใส่เอกสาร พร้อมกับปิดผนึกลงลายมือชื่อกำกับตรงรอยต่อผนึกแล้วส่งคืนแก่เอกอัครราชทูตภายในเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. ได้ที่สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ ของแต่ละประเทศที่ตนพำนักอยู่ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง