กกต.ไฟเขียว ครม.ใช้งบกลางกว่า 1 หมื่นล้านช่วยค่าไฟ พ.ค.-ส.ค.

เศรษฐกิจ
15 พ.ค. 66
18:30
2,737
Logo Thai PBS
กกต.ไฟเขียว ครม.ใช้งบกลางกว่า 1 หมื่นล้านช่วยค่าไฟ พ.ค.-ส.ค.
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
กกต.มีมติเห็นชอบให้ใช้งบกลาง 10,464 ล้านบาท ช่วยลดผลกระทบค่าไฟแพงให้กับประชาชนตามที่ ครม.เสนอ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งว่า ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือขอความเห็นชอบกรณีการใช้จ่ายงบประมาณสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตรา 169 (3) ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ของกระทรวงพลังงาน เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปตามมาตรา 169 (3) นั้น

วันนี้ (15 พ.ค.2566) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติเห็นชอบให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน จากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากราคาไฟฟ้า ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ในลักษณะการให้ส่วนลดจากการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (Ft) เดือน พ.ค.-ส.ค.2566 ภายในกรอบวงเงินทั้งสิ้น 10,464 ล้านบาท ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม.ไฟเขียวงบฯ สำรอง 10,464 ล้านบาท ช่วยลดค่าไฟประชาชน

ภาคประชาสังคมเชื่อไฟฟ้าสำรองล้นระบบ ต้นเหตุค่าไฟฟ้าแพง

สนพ.คาดค่าไฟ ก.ย.-ธ.ค. เหลือหน่วยละ 4.30-4.40 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง