ทำไมต้อง "วันเต่าโลก" 23 พ.ค.ของทุกปี

สิ่งแวดล้อม
19 พ.ค. 66
20:01
1,142
Logo Thai PBS
ทำไมต้อง "วันเต่าโลก"  23 พ.ค.ของทุกปี
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ทำไมต้องเป็น "วันเต่าโลก" World Turtle Day 23 พ.ค.ของทุกปี ทำความรู้จักสัตว์ที่อยู่ในตำนานนิทานอีสป จนถึงวันที่ทั่วโลกต้องร่วมมือกันคุ้มครองไม่ให้สูญพันธุ์จากโลก

วัยเด็กของใครหลายคนคงนึกถึงนิทานอีสปก่อนนอนเรื่อง “กระต่ายกับเต่า” นิทานเรื่องแรกของโลกที่บอกถึงเรื่องราวของเต่า 4 ขาเดินช้าๆ แข่งกับกระต่าย ที่มัวชะล่าใจคิดว่าเจ้าเต่าเดินต้วมเตี้ยมจึงแวะงีบ แต่สุดท้ายเต่ากลับเดินเข้าเส้นชัยไป

เมื่อตัดภาพจำในยุคปัจจุบัน ภาพของเต่าในนิทาน ถูกพลิกมาสู่โลกแห่งความเป็นจริง ภาพของเต่าทะเลจำนวนมาก ที่ต้องตายจากปัญหาขขยะทะเล และเครื่องมือประมง ทำให้นักอนุรักษ์ทั่วโลกกังวลถึงการสูญพันธุ์ของเต่าที่ขึ้นชื่อเป็นสัตว์โลกที่อายุยืนที่สุด 300 ปี

ปี 2543 Susan Tellem และ Marshall Thompson ชาวอเมริกัน ร่วมกันตั้งองค์กร American Tortoise Rescue ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์และช่วยเหลือเต่าบก รวมถึงเต่าทะเล เพราะสัตว์เหล่านี้มีจำนวนลดลงเรื่อยๆ ทุกปีทั่วโลก

กระทั่งองค์กร American Tortoise Rescue ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์เต่า และเต่าทะเล ต้องการปลูกฝังจิตสำนึก และสร้างองค์ความรู้เรื่องเต่าให้กับประชาชนทั่วโลก จึงกำหนดให้วันที่ 23 พ.ค.ของทุกปี เป็นวันเต่าโลก (World Turtle Day)และเริ่มเฉลิมฉลองมาตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค.2545 เป็นปีแรก

พวกเขาสามารถบ้านให้เต่ามากกว่า 4,000 ตัว และช่วยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่นในการปกป้องที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของเต่าและดูแลพวกมันเมื่อเจ็บป่วย

อ่านข่าวเพิ่ม ถอดบทเรียน เต่าทะเลตาย 11 ตัว พบทุกตัวมีขยะในทางเดินอาหาร

ขณะที่ประเทศไทย มีการรณรงค์อนุรักษ์เต่า โดยประกาศให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง มีกฎหมายห้ามล่า ห้ามครอบครอง ห้ามค้า หรือห้ามนำเข้า-ส่งออก และประกาศพื้นที่อนุรักษ์เพื่อคุ้มครองเต่า

แต่ในจำนวนนี้มีเต่าเพียง 1 ชนิดคือเต่ามะเฟือง ที่ผ่านการผลักดันให้ อยู่ในบัญชีสัตว์ป่าสงวนภายใต้ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562

ขณะที่ในประเทศไทย มีการแพร่กระจายของเต่าทะเลจำนวน 5 ชนิด แต่กลับพบการวางไข่ของเต่าทะเลเพียง 4 ชนิด ได้แก่ เต่ามะเฟือง เต่าหญ้า เต่าตนุ และเต่ากระ ปัจจุบันเหลือแหล่งวางไข่เต่าทะเลที่สำคัญเพียง 10 แห่ง โดยแหล่งวางไข่ที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่บริเวณหมู่เกาะคราม รองลงมาเป็นหมู่เกาะสิมิลัน

ทำความรู้จักน้องเต่า 

  • กระดองเต่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงกระดูกของเต่าและเชื่อมต่อกับร่างกายของเต่า (ไม่ได้แยกออกจากลำตัวของเต่า)
  • เต่าเป็นสัตว์เลือดเย็น
  • เต่าเป็นหนึ่งในสัตว์ที่เก่าแก่มากที่สุดในโลก โดยเต่าสายพันธุ์แรกถือกำเนิดขึ้นเมื่อประมาณ 200 ล้านปีก่อน

เต่าเป็นหนึ่งในสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) มีแนวโน้มลดลงในปัจจุบัน

นอกจากนี้ยังเป็นสัตว์ที่ถูกคุกคามจากการล่าเนื้อและกระดองอย่างผิดกฎหมาย เพื่อให้เป็นการตระหนักและระลึกถึงความสำคัญของเต่า ในวันเต่าโลกนี้สามารถแบ่งปันเรื่องราวหรือร่วมเฉลิมฉลองผ่านการสื่อสารสู่สังคมได้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง