"ชลบุรี" พบโควิด 1 สัปดาห์ติดเชื้อ 10,648 คน เสียชีวิต 12 คน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"ชลบุรี" พบโควิด 1 สัปดาห์ติดเชื้อ 10,648 คน เสียชีวิต 12 คน

สังคม
22 พ.ค. 66
12:59
26,261
Logo Thai PBS
"ชลบุรี" พบโควิด 1 สัปดาห์ติดเชื้อ 10,648 คน เสียชีวิต 12 คน
สสจ.ชลบุรี กางตัวเลขโควิด-19 สัปดาห์ที่ 20 (14-20 พ.ค.) พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 10,648 คน และมีผู้เสียชีวิตรายใหม่ 12 คน พบส่วนใหญ่อายุมาก มีโรคประจำตัว บางคนไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

วันนี้ (22 พ.ค.2566) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (สสจ.ชลบุรี) เผยแพร่ข้อมูลรายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำสัปดาห์ที่ 20 ระหว่างวันที่ 14-20 พ.ค.นี้ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 10,648 คน เฉลี่ยวันละ 1,522 คน และมีผู้เสียชีวิตรายใหม่ 12 คน พบผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 19 คน และปอดอักเสบ 13 คน

รายที่ 1 เพศหญิง อายุ 69 ปี โรคประจำตัว โรคไตเรื้อรัง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว วันที่เริ่มป่วย วันที่ 27 เม.ย.ที่ผ่านมา เสียชีวิต วันที่ 13 พ.ค. 
ประวัติไม่เคยรับวัคซีน

รายที่ 2 เพศชาย อายุ 88 ปี โรคประจำตัว ต่อมลููกหมากโต ภาวะโลหิตจาง มีประวัติเสี่ยง ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด เริ่มป่วยวันที่ 12 พ.ค. เสียชีวิต วันที่ 14 พ.ค.ประวัติวัคซีน เข็ม 1 วันที่ 10 ส.ค.2564 และเข็ม 2 วันที่ 19 ต.ค.2564

รายที่ 3 เพศชาย อายุ 44 ปี โรคประจำตัว ภาวะโลหิตจางที่เกิดจากการแตกทำลายของเม็ดเลือดแดง ประวัติเสี่ยง ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด เริ่มป่วย วันที่ 2 พ.ค.ที่ผ่านมา เสียชีวิต วันที่ 15 พ.ค.นี้ ไม่ได้ฉีดวัคซีน

ที่มา:สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

ที่มา:สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

ที่มา:สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

รายที่ 4 เพศชาย อายุ 90 ปี โรคประจำตัว ต่อมลูกหมากโต ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว เริ่มป่วย 7 พ.ค.ที่ผ่านมา เสียชีวิต 14 พ.ค.นี้

ประวัติวัคซีน เข็ม 1 เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2564 เข็ม 2 เมื่อวันที่ 10 ส.ค.2564 เข็ม 3 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2564 และเข็ม 4 เมื่อวันที่ 11 เม.ย.2565

รายที่ 5 เพศหญิง อายุ 74 ปี โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง หัวใจ หอบหืด ไตวายระยะ ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัวเริ่มป่วย วันที่ 12 พ.ค.ที่ผ่านมา เสียชีวิต วันที่ 15 พ.ค.นี้ ประวัติวัคซีน เข็ม 1 เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.2564 เข็ม 2 เมื่อวันที่ 4 ม.ค.2565 และเข็ม 3 เมื่อวันที่ 26 เม.ย.2565

รายที่ 6 เพศชาย อายุ 51 ปี โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องประวัติเสี่ยง ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด เริ่มป่วยวันที่ 6 พ.ค.ที่ผ่านมา เสียชีวิต วันที่ 16 พ.ค.นี้ ประวัติวัคซีน ไม่ฉีด 

รายที่ 7 เพศชาย อายุ 73 ปี โรคประจำตัว โรคหัวใจ ประวัติเสี่ยง ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด เริ่มป่วย วันที่ 29 เม.ย.ที่ผ่านมา เสียชีวิต วันที่ 15 พ.ค. ประวัติการฉีดวัคซีน เข็ม 1 เมื่อวันที่ 7 ก.ย.2564 และเข็ม 2 เมื่อวันที่ 4 ต.ค.2564

รายที่ 8 เพศชาย อายุ 64 ปี โรคประจำตัว จิตเวช ประวัติเสี่ยง ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด เริ่มป่วย วันที่ 16 พ.ค.ที่ผ่านมา เสียชีวิต วันที่ 18 พ.ค.ประวัติวัคซีนไม่ฉีดวัคซีน 

รายที่ 9 เพศชาย อายุ 79 ปี โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว เริ่มป่วย วันที่ 29 เม.ย.ที่ผ่านมา เสียชีวิต วันที่ 18 พ.ค.นี้ ประวัติวัคซีน เข็ม 1 วันที่ 4 ส.ค.2564 เข็ม 2 วันที่ 2 ก.ย. 2564 และเข็ม 3 วันที่ 18 ก.พ.2565

รายที่ 10 เพศชาย อายุ 85 ปี โรคประจำตัว ไตวายระยะ 4 ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว เริ่มป่วย วันที่ 9 พ.ค.ที่ผ่านมา เสียชีวิต วันที่ 19 พ.ค.นี้

ประวัติวัคซีน เข็ม 1 วันที่ 4 ก.ค.2564 เข็ม 2 วันที่ 23 ก.ย.2564 เข็ม 3 วันที่ 26 ธ.ค.2564 เข็ม 4 วันที่ 19 เม.ย.2565 และเข็ม 5 วันที่ 20 ส.ค.2565

รายที่ 11 เพศหญิง อายุ 75 ปี โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว เริ่มป่วย วันที่ 13 พ.ค.เสียชีวิต วันที่ 19 พ.ค.2566 ประวัติวัคซีน เข็ม 1 เมื่อวันที่ 4 ส.ค.2564 และเข็ม 2 เมื่อวันที่ 25 ส.ค.2564

รายที่ 12 เพศชาย อายุ 66 ปี โรคประจำตัว ปฏิเสธโรคประจำตัว ประวัติเสี่ยง ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด เริ่มป่วย วันที่ 10 พ.ค.ที่ผ่านมา เสียชีวิต 18 พ.ค.นี้ ประวัติไม่ได้ฉีดวัคซีน

อ่านข่าวเพิ่ม โควิดขาขึ้นป่วยเพิ่ม 39% ตาย 2 เท่า

ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายอำเภอจาก สสจ.ชลบุรี

ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายอำเภอจาก สสจ.ชลบุรี

ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายอำเภอจาก สสจ.ชลบุรี

เตือนกลุ่มเสี่ยง 608-โรคประจำตัวฉีดวัคซีน

จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น สสจ.ชลบุรี ขอให้ประชาชนปฏิบัติตนเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และเคร่งครัดมาตรการป้องกันโรคโควิด-19

ดังนั้น ผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยให้รักษาแบบผู้ป่วยนอก บางรายอาจต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามดุลยพินิจของแพทย์ และผู้ติดเชื้อมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตนตามมาตรการ DMH อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ แนะนำให้ประชาชนทุกคน "ปฏิบัติตนตามมาตรการ DMH และเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ประจำปี" เน้นย้ำผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวซึ่งยังมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต และอาการรุนแรงเมื่อได้รับเชื้อ จึงควรรับวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์

และรับการกระตุ้นตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อลดอาการรุนแรง ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต และสำหรับผู้ที่สร้างภูมิต้านทานได้ไม่ดี ควรได้รับการฉีดภูมิต้านทานสำเร็จรูป หรือ Long-Acting Antibody (LAAB) โดยติดต่อขอรับบริการได้ที่หน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

สำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค หญิงตั้งครรภ์ เด็กอายุ 6 เดือน-4 ปี ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคธารัสซีเมียและผู้คุ้มกันบกพร่อง ผู้ป่วยโรคอ้วน หรือผู้มีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือค่าดัชนีมวลกาย (BMI) มากกว่า 35

และผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ควรได้รับวัคซีนโควิด-19 พร้อมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ก่อนฤดูฝนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยติดต่อขอรับบริการได้ที่หน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

7 วัน ป่วยโควิดรักษาตัวใน รพ. 2,632 คน เสียชีวิต 64 คน

โควิดสายพันธุ์ลูกผสม ครองสายพันธุ์หลักในไทย