โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ "พระภาวนาเขมคุณ" | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ "พระภาวนาเขมคุณ"

สังคม
1 มิ.ย. 66
18:02
8,683
Logo Thai PBS
โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ "พระภาวนาเขมคุณ"
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระภาวนาเขมคุณ เป็น พระราชภาวนาวชิรญาณฯ

วันนี้ (1 มิ.ย.2566) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระภาวนาเขมคุณ เป็น พระราชภาวนาวชิรญาณ ไพศาลวิปัสสนาวรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค.2566 ประกาศ ณ วันที่ 1 มิ.ย.2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง